LOGO-Otpadom-do-skolarine-1024x691

BANJA LUKA, 26. oktobra – Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci u saradnji sa firmama Prizma Komerc d.o.o. i Euro Beta d.o.o. iz Banja Luke organizuje akciju sakuplјanja sekundarnih sirovina i ambalažnog otpada pod nazivom “Otpadom do školarine”.

Cilј akcije je dati priliku studentima Tehnološkog fakulteta da prikuplјanjem otpada sebi obezbijede sredstva za troškove upisa i/ili školarinu.

Drugi, ništa manje značajni cilјevi su:

  • razvijanje navika potrošača da razvrstavaju otpad;
  • jačanje svijesti o upravlјanju otpadom;
  • jačanje svijesti o očuvanju životne sredine;
  • doprinos razvoju tržišta sekundarnih sirovina i
  • razvoj svijesti da svaki otpad nije smeće već može biti veoma korisna sirovina.

Za akciju “Otpadom do školarine” preduzeće Prizma Komerc d.o.o. za studente Tehnološkog fakulteta nudi poseban podsticaj (cijenu) uvećanu za 10% na ukupan iznos novca od prikuplјenog otpada (uz priložen indeks).

U zavisnosti od odziva studenata namjera preduzeća Euro Beta d.o.o. je postavlјanje reciklažnog ostrva (kontejneri za različite vrste otpada) kod Tehnološkog fakulteta, a koje bi bilo na raspolaganju za čitavo područje „starog“ kampusa Univerziteta u Banjoj Luci.

(Banjaluka.net)