faks

BANJA LUKA, 12. oktobra – Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjaluci organizuje akciju sakupljanja sekundarnih sirovina i ambalažnog otpada pod nazivom „Otpadom do školarine’’.

– Cilj akcije je dati priliku studentima Tehnološkog fakulteta da prikupljanjem otpada sebi obezbjede sredstva za troškove upisa ili školarinu – rekli su organizatori.

Dodali su da pored toga ova akcija ima i  druge, ništa manje značajni ciljeve a to su razvijanje navika potrošača da razvrstavaju otpad, jačanje svijesti o upravljanju otpadom, jačanje svijesti o očuvanju životne sredine, doprinos razvoju tržišta sekundarnih sirovina u RS i razvoj svijesti da svaki otpad nije smeće već može biti veoma korisna sirovina.

(Srpskainfo)