dragocaj

BANJA LUKA, 24. januara – U obnovljenom društvenom domu u Dragočaju danas je otvoren Resursni centar za djecu i mlade, u kojem će biti organizovan niz aktivnosti i programa za najmlađe stanovnike ovog naselja.

Zahvaljujući partnerima Udruženju građana “Zdravo da ste” i „In fondacija“, gradonačelnik Igor Radojičić je naglasio da je ovo dobar primjer gdje se kroz zajedničku saradnju sa nevladinim sektorom obezbjeđuju novi sadržaji za djecu i mlade.

-Ovo je jedan od programa koji se odnose na djecu i mlade, a koji radimo zajedno sa nevladinim sektorom – kazao je on.

Projekat “Resursni centar za djecu i mlade” realizuje u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija , a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija.

Izvršni direktor “Zdravo da ste” Aleksandra Štrbac je istakla kako je ovo prvi Centar ove vrste koji se otvara u nekom prigradskom naselju kako bi se aktivnosti i programi ovog udruženja približili djeci i mladim.

-Na pravi i kvalitetan način smo udružili naše dobre prakse i isustvo koje imamo u pružanju podrške djeci i mladim – kazala je ovom prilikom izvršni direktor “In fonadcije” Branislava Ivanović.

Ovaj Projekat je takođe i dio platforme “Banja Luka ljudskog lica” kroz koju se, između postalog, uvode i nove prakse korištenja društvenih prostora i saradnje sa organizacijama civilnog društva, u ovom slučaju organizacijama čije su misije usmjerene na podršku razvoju djece i mladih u kontekstu razvoja zajednice.

 (Banjaluka.net)