Slovenija je od juče odlučila ukloniti Češku, Hrvatsku i Francusku sa zelene liste, odnosno liste zemalja koje su epidemiološki sigurne, tako da su ove zemlje sada na žutoj listi. S druge strane, na zelenu listu su od danas uključene Belgija i Holandija.

Naime, Slovenija ima sistem tri liste – zelena, crvena i žuta. Zelena lista su zemlje koje su epidemiološki sigurne, crvena lista su zemlje u kojima se epidemiološka situacija dosta pogoršala, a sve ostale zemlje nalaze se na žutoj listi.

Ulazak u Sloveniju iz zemalja sa zelene liste

Za one koji u Sloveniju ulaze iz zemalja na zelenoj listi te tamo imaju stalno ili privremeno prebivalište nema nikakvih restrikcija ni karantina.

Na zelenoj listi nalaze se: Mađarska, Austrija, Kipar, Finska, Njemačka, Grčka, Island, Latvija, Litva, Lihtenštajn, Norveška, Slovačka, Italija, Danska, Irska, Malta, Španija, Belgija, Holandija.

Ulazak u Sloveniju za zemlje na žutoj listi

Slovenski građani i stranci sa stalnim ili privremenim prebivalištem u Sloveniji koji putuju iz zemalja EU ili šengenske zone sa žute liste mogu ući u Sloveniju bez karantina ako pokažu dokaz o posjedovanju nekretnine ili broda ili račun smještaja iz ovih zemalja ili službeni popis posade s čarter broda na kojem su bili. Ako osoba ne može priložiti takav dokaz, biće joj određen karantin.

Ako zemlja sa žute liste nije članica EU ili šengenske zone, slovenski građani i stranci s privremenim ili stalnim prebivalištem u Sloveniji takođe moraju u karantin. I svi ostali, dakle stranci, po ulasku u Sloveniju moraju u karantin, osim ako ne spadaju pod neki izuzetak.

Izuzeci su radnici koji prelaze granicu na sedmičnoj bazi, trgovci, ljudi koji imaju zakazane medicinske preglede, ljudi koji granicu prelaze zbog obrazovanja, ljudi koji idu na sahranu, ljudi koji idu u posjetu članovima porodice, ljudi koji imaju neizbježne lične obaveze, ljudi koji posjeduju zemlju te ljudi koji imaju potvrđen smještaj u Sloveniji (ako je rezervacija napravljena dok je zemlja iz koje osoba dolazi bila na zelenoj listi). Oni moraju pokazati test napravljen u nekoj od zemalja EU i šengenskoj zoni ne stariji od 36 sati koji dokazuje da su negativni na covid-19.

U karantin ne moraju oni koji su putovali iz zemalja koje su bile na zelenoj listi kada su rezervisali smještaj u Sloveniji iako je njihova zemlja kasnije uklonjena sa zelene liste. Oni moraju pružiti dokaz o smještaju. Te osobe moraju pokazati i test ne stariji od 36 sati napravljen u zemljama EU ili šengenskoj zoni koji mora biti negativan.

Ako se zemlja ne nalazi na zelenoj ili crvenoj listi znači da se nalazi na žutoj listi.

Dolazak u Sloveniju iz zemalja koje su na crvenoj listi

Crvena lista odnosi se na zemlje u kojima je došlo do pogoršanja epidemiološke situacije. 14-dnevna karantin biće određen za osobe koje dolaze u Sloveniju, a imaju stalno ili privremeno boravište u zemljama na crvenoj listi. Isto pravilo primijeniće se i na sve osobe nezavisno o njihovoj nacionalnosti ili prebivalištu koji dolaze u Sloveniju iz jedne od ovih zemalja.

Izuzeci su sljedeći:

– osobe koje su u međunarodnom transportu ili se vraćaju s takvog zadatka te to mogu dokazati na granici posebnim certifikatom;
– osobe koje prevoze dobra u Sloveniju ili iz Slovenije u drugu zemlju ili su u tranzitu prilikom prijevoza dobara te izlaze iz Slovenije u roku od 12 sati;
– osobe koje su u Sloveniji u tranzitu te borave u Sloveniji u roku od 12 sati od ulaska;
-osobe s diplomatskim pasošem
– osobe koje pružaju usluge te imaju odobrenje ministarstva da bi njihovo stavljanje u karantin prouzrokovalo veće ekonomske ili društvene štete
– osobe koje se bave trgovinom ili aktivnošću za koju prilikom prelaska granice mogu dokazati da se bave trgovinom u Sloveniji ili inostranstvu posebnim certifikatom. Oni iz Slovenije moraju izaći u roku od 24 sata ili će priložiti test kojim se dokazuje da nisu zaraženi virusom SARS-CoV-2. Ako je ta osoba zaposlena u stranoj kompaniji koja posluje u Sloveniji te ako živi u Sloveniji, osoba mora priložiti i svoju adresu u Sloveniji te priložiti test da nije zaražena SARS-CoV-2.

Zemlje na crvenoj listi su sljedeće: Katar, Bahrain, Čile, Peru, Armenija, Djibouti, Brazil, Panama, Bjelorusija, Andora, Singapur, Švedska, Maldivi, Sveti Toma i Prinsipe, Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija, Moldavija, Rusija, SAD, Gibraltar, Bolivija, Puerto Rico, Gabon, Kajmansko otočje, Dominikanska Republika, Južnoafrička republika, Iran, Velika Britanija, Sjeverna Makedonija, Srbija, BiH, Kosovo, Portugal, Albanija.

(banjaluka.net)