Ambulanta-Donja-Kola-Foto-RAS-Srbija-e1540999354571

BANJA LUKA, 16. avgusta – Planirana izgradnja objekata ambulanti u 9 banjalučkih naselja: Paprikovac, Ada, Saračica, Drakulić, Šargovac, Česma, Bistrica,  Kuljani i Priječani, je upitna.

Plan mreže ambulanti porodične medicine za Grad Banjaluku sačinjen je još 2007, i to na osnovu procijenjenog broja od 256.201 stanovnika. Međutim, ispostavilo se da na području grada živi čak 76.000 ljudi manje.

Naime, prema podacima Zavoda za statistiku objavljenim 2016, na teritoriji Banjaluke ima 180.053 stanovnika.

Od 57 mjesnih zajednica na području grada, ambulante porodične medicine se nalaze u njih 32. Planom mreže ističe se kako u Paprikovcu, Adi, Saračici, Drakuliću, Šargovcu, Česmi, Bistrici,  Kuljanima i Priječanima nedostaju ambulante, što je ponovljeno čak i Strategijom razvoja grada do 2027. godine, ali je upitno gdje će se ti objekti porodične medicine na kraju i graditi.

Podsjetimo da je i u Donjim Kolima ambulatna sagrađena prije dvije godine, ali još nije otvorena, jer nema dovoljan broj registrovanih pacijenata. Gradnja je koštala 165.000 KM.

Kako su nam potvrdili u Gradskoj upravi, plan je potrebno opet analizirati.

– Imajući u vidu potrebu građana za dostupnijim uslugama primarnog nivoa zdravstvene zaštite i važnosti ambulanti porodične medicine za sugrađane, te podatke o broju stanovnika u mjesnim zajednicama u kojima nedostaju ambulante koje su definisane Planom mreže, cijenimo da je neophodno u saradnji s menadžmentom JZU ”Dom zdravlja” u Banjaluci,  revidirati  Plan mreže ambulanti porodične medicine i definisati prioritete izgradnje pojedinih objekata – rekao je načelnik Odjeljenja za obrazovanje i zdravstvo Dragan Banjac.

Napomenuo je i da je u proceduri donošenje novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske i preciziranje kriterijuma za predlaganje plana mreže zdravstvenih ustanova.

– Donošenjem istih Grad Banjaluka će pristupiti izradi prijedloga plana mreže zdravstvenih ustanova na svojoj teritoriji, kako bude definisano novim propisima – najavio je Banjac.

Od 57 mjesnih zajednica na području grada, ambulante se nalaze u njih 32. U 5 naselja: Paprikovac, Česma, Ada, Kuljani  i Šargovac, ambulante su bile smještene u iznajmljenim prostorijama, ali su poslije nekog vremena i one dijelom zatvorene.

Ambulante porodične medicine u MZ Kuljani i MZ Ada su zbog malog broja pacijenata prestale s radom 1. januara 2018, a odluku  o zatvaranju  doneli su menadžment Doma zdravlja i Gradska uprava, jer ni poslije više apela za registraciju pacijenata nije povećan njihov broj, koji je bio mnogo manji od zakonskog minimuma.

Trenutno 3 ambulante – MZ Šargovac, Česma i Paprikovac, rade u zakupljenim poslovnim prostorima, čiju zakupninu plaća Grad, a režijske troškove i bruto plate banjalučki Dom zdravlja.

Nadženi naglašavaju da se i dalje suočavaju s problemom nedovoljne registracije građana u ambulanti porodične medicine u Česmi i Paprikovcu, koje rade u zakupljenom poslovnom prostoru, što, kažu, dovodi u pitanje ekonomsku opravdanost njihovog rada, kao i u ambulanti Motike.

Od 1. januara 2018. usluge primarne zdravstvene zaštite pruža jedan tim porodične medicine, i to u ambulanti u MZ Česma, ponedjeljkom, srijedom i petkom, a u ambulanti u Motikama utorkom i četvrtkom.

Pravilnikom o osnovama standarda i normativa zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja predviđeno je da jedan tim porodične medicine ima 2.000 registrovanih građana, što se, kažu nadležni, ne može reći za veći broj timova.

Najave

Prva nova ambulanta porodične medicine biće otvorena dogodine na Petrićevcu, a objekat se uveliko gradi. Pored toga, nova ambulanta biće izgrađena i u Dragočaju, pošto je postojeći objekat u veoma lošem stanju.

Prema najavama iz Grada, planirana je i sanacija prostorija Hitne pomoći, uključujući i nabavku još dva sanitetska vozila za potrebe transporta pacijenata van granica RS i BiH, kao i obnova ambulante porodične medicine u Novoj Varoši.

(Srpskainfo)