dr

BANJA LUKA, 02. oktobra –  Svi građani Republike Srpske od oktobra, pa do kraja decembra, imaju mogućnost da promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa, na mnogo jednostavniji način, odnosno, bez navođenja razloga promjene.

U Fondu zdravstvenog osiguranja RS kažu da bi, ako neko iz bilo kojeg razloga želi da promijeni izabrane doktore, najbolje bilo da to uradi u ovom takozvanom „ redovnom periodu“ za promjenu ljekara, jer je procedura mnogo jednostavnija.

– Naime, potrebno je samo da popune odgovarajuće obrasce  kod novoizabranog doktora i da ih ovjere u Fondu. Pri tome nisu obavezni da navode razloge promjene porodičnog doktora, pedijatra ili ginekologa – kažu u FZO.

Primjera radi, prošle godine porodičnog doktora promijenilo je 27.185 osiguranika, dok je pedijatra i ginekologa promijenilo 6.718 osiguranika.

– Važno je napomenuti i da bi građani koji se još nisu registrovali u tim porodične medicine, trebalo da to urade u ovom periodu.

Inače, doktora je moguće promijeniti i mimo za to predviđenog perioda, ali samo u određenim okolnostima i tada je procedura komplikovanija. Tačnije, neophodno je navesti opravdan razlog promjene u skladu sa pravilnikom koji reguliše ovu oblast, kao na primjer, usljed promjene mjesta prebivališta, odsustva izabranog doktora u dužem periodu i slično – naglašavaju u FZO.

(Srpskainfo)