zdravstvena zastita

BANJA LUKA, 07. avgusta – Projekat besplatne sveobuhvatne preventivne zdravstvene zašitite stanovništva Banje Luke, trebalo bi da zaživi na jesen, što bi bio i pilot projekat za cijelu Republiku Srpsku, najavio je gradonačelnik Igor Radojičić poslije sastanka sa rukovodstvom Doma zdravlja Banja Luka i Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Prema njegovim riječima, Banja Luka se odlučila da pokrene ovaj projekat zbog rasta broja oboljelih od malignih bolesti, koji je pristan ne samo u našem gradu, nego i cijeloj Republici i regionu.

Neophodno je da preventivno djelujemo, pravovremenim zdravstvenim pregledima i to nas je nagnalo da pokrenemo ovaj projekat– naglasio je Radojičić.

Ovaj projekt se priprema unazad dva mjeseca, a Dom zdravlja će odrediti starosne i polne kategorije građana koji će biti pozivani na preglede, uključujući i određivanje vrste pregleda i tipa oboljenja na koje će biti testirano stanovništvo.

Najvećim dijelom, preglede će finansirati Grad Banja Luka, a nadamo se da će se već na jesen krenuti sa pilot projektom, sa namjerom da se ovaj projekt kasnije proširi na cijelu Republiku – naveo je Radojičić.

V.d. direktora Doma zdravlja Nevena Todorović kazala je da je, na inicijativu Grada, pokrenuta inicijativu za projekat ranog otkrivanja malignih bolesti.

– Nosilac ovih aktivnosti biće Dom zdravlja, a u narednom periodu biće saopšteni svi detalji ovog novog programa, koji je trenutno u fazi pripreme – zaključila je ona.

Istovremeno, Radojičić je ukazao da gradska administracija nastavlja sa poboljšanjem uslova za rad mreže ambulanata porodične medicine, ističući da postoji potreba za rekonstrukcijom i novom gradnjom u pojedinim naseljima.

Prva nova ambulanta porodične medicine biće otvorena dogodine na Petrićevcu, s tim da je taj objekt već dobrim dijelom izgrađen. Pored toga, nova ambulanta biće izgrađena i u Dragočaju, pošto je postojeći objekat u veoma lošem stanju – rekao je Radojičić.

Prema njegovim riječima, planirana je i sanacija prostorija Hitne pomoći, uključujući i nabavku još dva sanitetska vozila za potrebe transporta pacijenata van granica RS i BiH, kao i obnova ambulante porodične medicine u Novoj varoši.

(Banjaluka.net)