Univerzitet likovnih umjetnosti u Hamburgu polazi od toga da nije lako ne raditi ništa u životu, pa je tako došao na ideju da “testira” Nijemce.

Oni, naime, nude tri stipendije u vrijednosti od 1.600 evra (oko 3.200 KM) onima koji podnose zahtjev za to da ne rade ništa.

Podnosioci mogu da pošalju prijave anonimno do 15.09, ali proces dobijanja novca nije tako jednostavan: moraju da ubijede “porotu” da je njihovo izabrano područje “aktivne neaktivnosti” – relevantno. Prijava koju popunjavaju ima samo četiri pitanja:

1. Šta ne želite da radite? 2. Koliko dugo to ne želite da radite? 3. Zašto je bitno da to ne radite? 4. Zašto ste baš vi prava osoba da to ne radite?

Univerzitet kaže da želi da se fokusira na tzv. aktivnu neaktivnost, koju nije lako postići. Kako se dalje navodi, “ovaj program stipendiranja nije šala, već eksperiment sa ozbiljnim namjerama”. Ideja koja se krije iza projekta vezana je za vrednovanje uspjeha u današnjem društvu.

Stipendija će biti isplaćena tek nakon što kandidat preda izvještaj o stečenom iskustvu tokom perioda kada nije radio, a rok za to je polovina januara iduće godine. Treba napomenuti da su podnosioci zahtjeva slobodni da odrede dužinu neaktivnosti.

“Ako kažete da nećete spavati, to možete učiniti samo nekoliko dana. Ali, ako kažete da ne idete u kupovinu, to biste mogli da izdržite mnogo duže”, kaže autor projekta.

(Telegraf.rs)