civilna zastita

BANJA LUKA, 07. decembra – Grad Banjaluka planira da u sklopu Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice uspostavi Operativni komunikacioni centar, koji u hitnim slučajevima postaje krizni štab, a građani će probleme na terenu moći prijavljivati na jedinstven broj telefona.

Predviđeno je da to bude vid centrale u koji bi pristizale najrazličitije informacije, od rezultata mjerenja aerozagađenja, intervencija vatrogasaca, komunalnih žalbi, pa do mjerenja vodostaja.

Najviše koristi bi od ovakvog centra trebale imati službe koje su prve na udaru kada su u pitanju krizne situacije u Banjaluci, ponajviše za vrijeme elementarnih nepogoda koje su zadnjih godina postale učestale.

Prema riječima gradonačelnika Igora Radojičića, sve te informacije su „razbacane“ po raznim službama i odjeljenjima.

– Komunalna policija ima svoje, inspekcija svoje, civilna zaštita i vatrogasci svoje, i to se uvijek mora posebno tražiti. Kroz osnivanje centra to bi trebalo biti objedinjeno na jedno mjesto na kojem će se sve informacije slijevati – naveo je on.

Objasnio je da je sa tim ciljem planirano osnivanje Operativnog komunikacionog centra koji bi bio vezan za odsjek civilne zaštite.

– Konstantno, 24 sata će pristizati informacije koje bi trebale biti na raspolaganju građanima, upravi i drugim institucijama. Pored mjesta za informacije, to bi bila i jedna vrsta štaba u slučaju elementarnih nepogoda i drugim hitnim slučajevima. To je postojalo u bivšoj Jugoslaviji u različitim oblicima i sada postoji u strukturama civilne zaštite. U ovom slučaju namjera je da taj dio ojačamo tako što ćemo sve informacije koncentrisati i povezati na jednu lokaciju kako bi, za ne daj bože, štabski centar raspolagao svim informacijama, pohranjivao ih i obrađivao, što bi u hitnim slučajevima to olakšalo djelovanje – rekao je Radojičić.

Objasnio je da je dogodine u planu izrada projekta za ovaj centar, koji će procijeniti koliko će biti potrebno ulaganje da bi se on formirao.

– Onda ćemo u skladu sa sredstvima sa kojima ćemo raspolagati u idućoj godini vidjeti da krenemo u relizaciju ovog projekta – naveo je Radojičić.

Šef Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice Mladen Ćućun je objasnio da je Zakonom o zaštiti i spasavanju predviđeno i propisano da lokalne zajednice mogu da imaju vlastite operativno komunikacione centre, te da su u slučaju vanredne situacije obavezni da aktiviraju takve centre.

– Trenutno Grad Banjaluka koristi usluge Centra za obavještavanje, koji je pod nazorom Republičke uprave civilne zaštite. Imajući u vidu na sve ono što se u prethodnom periodu dešavalo kada su u pitanju vanredne situacije Grad se odlučio da u narednom periodu izgradi vlastiti operativni komunikacioni centar. Cilj je da imamo pravovremene informacije, a kada su u pitanju krizne situacije upravo to je najvažnije. Svako čekanje da se one dobiju mogu napraviti samo veliku štetu, probleme ili dovesti do povreda građana – rekao je Ćućun.

Precizirao je da bi aktiviranjem ovakvog jednog centra sve informacije bile na jednom mjestu.

– Imaćemo jedinstven broj telefona kao što ima Centar za obavještavanje i putem njega će stizati prijave. Sve te informacije bi se analizirale i upućivale dalje spasilačkim jedinicama ili drugim službama u okviru Gradske uprave ili bi se građanima putem medija saopštavale povratne informacije ili slali obavještenja – naveo je Ćućun.

Dugoročni plan

Osnivanje ovog centra planirano je višegodišnjom Strategijom razvoja grada u kojoj je jedan od četiri strateška cilja transformacija Banjaluke u „pametni grad“.  To, između ostalog, podrazumijeva modernizaciju niza usluga – od administracije do saobraćaja.

(Srpskainfo)