skupština

BANJA LUKA, 18. decembra – Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku Program ekonomskih reformi Srpske za period 2020-2022. godina u kome se očekuje nastavak stabilnog kretanja republičkog privrednog rasta po stopama 3,5, 3,7 i četiri odsto respektivno i budžet za narednu godinu u iznosu 3,425 milijardi KM.

– To je rezultat održivog rasta domaće potražnje, laganog oporavka izvozne potražnje i pozitivnog efekta investicija – navedeno je, između ostalog, u obrazloženju Programa ekonomskih reformi u kome je definisano 18 strukturnih mjera u okviru osam reformskih oblasti.

Prioriteti Programa ekonomskih reformi su povećanje konkurentnosti i produktivnosti privrede, s ciljem povećanja plata, zatim održivi zdravstveni i obrazovni sistem, efikasan javni sektor i tržište rada prilagođeno potrebama privrede.

Ciljevi ovog programa su i poboljšanje demografske pozicije Srpske, istraživanje, razvoj, inovacije i digitalna ekonomija, kao i evropske integracije, regionalna i međunarodna saradnja. Od ukupno 68 prisutnih poslanika, za Program ekonomskih reformi glasao je 51 poslanik, protiv je bilo osam, dok je sedam poslanika bilo uzdržano.

Poslanici su po hitnom postupku usvojili i budžet Republike Srpske za 2020. godinu, koji iznosi 3,425 milijardi KM i za 3,3 odsto ili 108,4 miliona KM je veći nego ovogodišnji rebalansirani budžet (3,316 milijardi KM).

U vezi sa Budžetom planiran je rast BDP u 2020. godini od 3,5 odsto, kao i budžetski suficit u iznosu od 20,1 milion KM. Od ukupno 67 prisutnih poslanika, za usvajanje Budžeta glasala su 52 poslanika, protiv je bilo 13, dok nije bilo uzdržanih.

Skupština je po hitnom postupku usvojila Zakon o izvršenju budžeta Srpske za narednu godinu kojim se propisuje način izvršenja budžeta, te utvrđuje visina budžetskih rashoda i izdataka za neFinansijsku imovinu uvećanih za iznos negativnog neto finansiranja.

Poslanici su po hitnom postupku usvojili i Zakon o izmjenama Zakona o doprinosima čiji je cilj rasterećenje privrede kroz smanjenje opterećenja dohotka od ličnih primanja na osnovu jasnog programskog cilja Vlade Srpske. Ovim aktom je propisano smanjenje poreskog opterećenja dohotka od ličnih primanja ili umanjenje stope doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za 0,2 odsto, odnosno sa dosadašnjih 0,8 na 0,6 odsto.

Skupština je usvojila odluku o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2020. godini prema kojoj se odobrava izdavanje garancija Srpske za kreditna zaduženja u pomenutom periodu do iznosa od 500 miliona KM, s tim da ukupna izloženost Republike po izdatim garancijama ne može preći ograničenje definisano Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama, odnosno ne može biti veća od 15 odsto ostvarenog BDP u tekućoj godini.

Poslanici su usvojili i odluku o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske u 2020. godini kojom se odobrava dugoročno zaduživanje Srpske u narednoj godini u maksimalnom iznosu do 315 miliona KM. Ova odluka je usvojena radi stvaranja pravnog osnova kao preduslova za pravovremeno obezbjeđenje potrebnih sredstava za namjene propisane Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Srpske.

Skupština je usvojila i odluku o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2020. godinu kojom se odobrava kratkoročno zaduživanje Srpske na osnovu emisija kratkoročnih hartija od vrijednosti – trezorskih zapisa za pomenutu godinu.

Sredstva pribavljena kratkoročnim zaduživanjem biće upotrijebljena za obezbjeđivanje blagovremenog izvršenja planiranih budžetskih obaveza, prevazilazeći time nesaglasnost zbog neravnomjernog priliva sredstava u budžet. Nakon glasanja o apsolviranim tačkama dnevnog reda, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović zaključio je osmu posebnu sjednicu parlamenta.

(Srna)