BANJA LUKA, 04. juna – Fond za dječiju zaštitu Republike Srpske počinje danas isplatu naknada za maj na ime dodatka na djecu, materinskog dodatka, prava na pomoć za opremu novorođenčeta, pronatalitetne naknade za trećerođeno i četvrtorođeno dijete i naknade roditelju-njegovatelju ili njegovatelju.

Iz Fonda je saopšteno da dodatak na djecu prima 11.309 korisnika za 16.533 djece, a za isplatu je obezbijeđeno 1.106.605 KM.

Materinskim dodatkom obuhvaćeno je 5.260 porodilja, a za isplatu ovog prava izdvojeno je 2.130.300 KM.

Pravo na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete ostvarilo je 125 porodilja, odnosno 112 trećerođene i 18 četvrtorođene djece, a za isplatu ovog prava izdvojeno je 75.300 KM.

Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta obezbijeđeno je 191.250 KM za 751 porodilja, odnosno 765 djece.

Fond za dječiju zaštitu nastavlja sa isplatom novog prava iz dječije zaštite, naknade roditelju-njegovatelju ili njegovatelju, a za isplatu ovog prava izdvojeno je 21.825 KM za 194 korisnika.

(Srna)