demos

BANJA LUKA, 25. novembra – Nasilje u porodici je jedan od ključnih problema savremenog društva, o kojem se najčešće ćuti. Razlozi za prećutkivanje leže u tradicionalnom odgoju, u strahu od osude, nerazumijevanja, osvete i mnogim drugim strahovima koje žrtva osjeća. Žrtve nasilja su najčešće žene i djeca, koji ovo nasilje trpe iz egzistencijalnih razloga i emocionalne i materijalne zavisnosti od nasilnika.

U želji da upozori javnost na razmjere ovog problema, Organizacija žena Demokratskog saveza (Demos) Banjaluka pokrenula je niz aktivnosti kojima će upoznati širu javnost o posljedicama koje nasilje u porodici nosi, te pružiti podršku žrtvama nasilja.

Ključna poruka svih ovih aktivnosti jeste da za nasilje ne postoje ni razlog ni opravdanje, te da žrtvama nasilja poručuju da nisu same i da potraže pomoć i podršku, jer praksa i istraživanja pokazuju da nasilnik svoj čin nikad ne čini samo jednom.

(Nezavisne)