BANJALUKA, 06. decembra – U naselju Nova Varoš, u ulicama Jovana Dučića i Srpskih pilota, postavljeni su usporivači brzine kretanja vozila ili (takozvani) „ležeći policajci”.

Kako pojašnjavaju iz Odjeljenja za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja, „analizom načina i uslova odvijanja saobraćaja u navedenom dijelu grada i uzimajući u obzir blizinu OŠ „Georgi Stojkov Rakovski”, kao i podatke dobijene od Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banja Luka, koji se odnose na broj i način nastanka saobraćajnih nezgoda na predmetnim lokacijama, utvrđeno je da je – sa ciljem podizanja nivoa bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, a posebno djece – neophodno preduzeti dodatne mjere na umirivanju saobraćaja”.

– S tim u vezi urađena je odgovarajuća projektna dokumentacija – elaborat o postavljanju posebnih objekata na putu radi smanjenja brzine kretanja vozila – i u skladu s istim postavljene su vještačke izbočine, kao i odgovarajuća vertikalna saobraćajna signalizacija – kažu iz nadležnog Odjeljenja.

Inače, radi podizanja nivoa bezbjednosti učesnika u saobraćaju, ovo Odjeljenje kontinuirano prati stanje na terenu, vrši odgovarajuća istraživanja i analize i po potrebi preduzima mjere i aktivnosti.

Podsjećamo da su Vlada Republike Srpske i Agencija za bezbjednost saobraćaja u oktobru ove godine Gradu Banja Luka dodijelili Zlatnu plaketu za rad na unapređenju bezbjednosti saobraćaja. Bezbjednost saobraćaja na području grada bilježi pozitivan trend, pa je broj saobraćajnih nezgoda sa 2.800 u 2011. godini smanjen na 2.600 u 2012. godini, dok je broj poginulih sa 23 u 2011. godini smanjen na 19 u 2012. godini.

 

Izvor: ASBL