mz

BANJA LUKA, 23. avgusta – Gradonačelnik Banje Luke Igor Radojičić, potpisao je danas ugovore sa izvođačima radova za „male“ projekte koje su kandidovale mjesne zajednice i čija je vrijednost do 2.500 KM.

Radojičić je objasnio da su predstavnici svih 57 mjesnih zajednica, od 2017. godine, mogli predlagati po jedan „mali“ projekat, a nakon toga Grad je birao izvođača radova ili isporučioca opreme.

Završili smo posao za 36 mjesnih zajednica, a prijedlozi su raznoliki – od oprema za kulturno-umjetnička društva do obnavljanja dječijih igrališta ili kancelarija mjesnih zajednica. Ideja ja da, neposredno sa terena, od savjeta, dobijemo prijedlog šta je prioritet kada su u pitanju manji projekti – rekao je Radojičić.
On je upozorio da postoji objektivan problem prilikom javne nabavke, jer će i u ovom projektu biti ponovljen postupak u 21 mjesnoj zajednici gdje nije bilo ponuda ili su izabrani ponuđači odustali.

Gradonačelnik Radojičić je najavio da će iduće sedmice svim savjetima mjesnih zajednica biti upućen javni poziv da, kroz komunikaciju sa građanima, definišu prioritete za njihove mjesne zajednice u 2020. godini. On je naglasio da Grad želi da uđe u trogodišnje planiranje budžeta po ugledu na Republiku i nivo BiH, odnosno da dobijemo prijedloge za duži period.

Predsjednik Savjeta MZ Lauš 2, Milan Granula, kazao je da su kandidovali projekat nabavke opreme za Kulturno – umjetničko društvo „Sveti Sava“ što će biti od velike koristi za ovo društvo iz prostog razloga što će nakon dužeg vremena obnoviti nošnje i opremu.

 (Banjaluka,net)