“Stara hidroelektrana Delibašino selo pretvara se u tehnički muzej energetike i u još jednu turističku destinaciju, ali još nema naznaka kada će konkretno taj muzej zaživjeti”, rekli su u “Elektrokrajini” Banjaluka.

“U proteklom periodu urađen je elaborat ispitivanja stanja i stabilnosti konstrukcije objekta, projektna dokumentacija, dok je u toku izrada urbanističko-tehničkih uslova”, rekli su u ovom preduzeću.

Dodali su da će nakon okončanja izrade tehničke dokumentacije pristupiti analizi finansijske konstrukcije projekta, pri čemu će se sagledati mogućnost apliciranja za bespovratna sredstva evropskih i drugih međunarodnih fondova zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa.

hidroelektrana-440x315

Foto: N.N.

“Sve aktivnosti na projektu realizovaće se u koordinaciji i saradnji sa Zavodom za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS i eminentnim stručnjacima iz oblasti arhitekture”, rekli su u “Elektrokrajini”.

Kada ovaj objekat postane muzej, posjetioci će imati priliku da pogledaju stalnu postavku internih i eksternih eksponata, koji će prikazati razvoj elektrifikacije na području Krajine od njenih početaka do savremenog doba.

“Ciljevi realizacije ovog projekta su zaštita i očuvanje autentičnog izgleda objekta i postrojenja jedne od najstarijih hidroelektrana na Balkanu. Planirano je da budući tehnički muzej postane važan i posjećen kulturno-istorijski objekat, koji će obogatiti turističku ponudu grada”, kazali su u “Elektrokrajini”.

Mještani podržavaju ideju da se u tom kraju napravi takav muzej koji bi privukao turiste, a možda i đake.

“Ova stara hidroelektrana nalazi se u blizini grada, ali veliki broj ljudi ne zna za ovaj objekat i njegovu istoriju”, rekao je Banjalučanin Branko K.

Mjesto koje danas mnogima nije poznato i koje je u mraku ujedno je i mjesto gdje su zasjale prve sijalice 1899. godine, te su one prvo osvjetljavale prostore i industrijske pogone ogromnog samostana, pivaru, mlin, te fabrike tekstila i makarona.

Hidroelektrana Delibašino selo bila je u funkciji sve do 1984. godine.

(https://www.banjaluka.com/drustvo/prave-muzej-od-stare-hidroelektrane/)