dr

BANJA LUKA, 19. marta – Dom zdravlja i ambulante porodične medicine u Banjaluci su prilagodile svoj rad novonastaloj situaciji, kako bi se spriječilo širenje korona virusa.

Svi timovi porodične medicine  rade redovno, s tim što se ispred ambulanti vrši trijaža pacijenata. Oni sa respiratorim problemima upućuju se na dvije lokacije: u Polikliniku u centru grada i u ambuantu u naselju Dolac. Ambulanta u naselju Dolac rezervisana za pacijente za koje se sumnja da su zaraženi korona virusom, dok ostali koji kašlju, kišu, ili imaju probleme s disanjem idu na pregled u Polikliniku, bez obzira na to kod kojeg porodičnog doktora su regisrovani.

U svakom slučaju, prije polaska doktoru pacijenti treba da se obavezno jave telefonom, radi prethodnih konsultacija i dogovora.

U ambulanti porodične medicine jedne privatne zdravstvene ustanove u naselju Derviši takođe važi ista procedura: prvo telefonski razgovor, a onda dolazak u ordinaciju, i to samo kada je to neophodno. U ovoj ambulanti su uveli pravilo da, pošto je vrijeme lijepo, skoro sve poslove s pacijentima obavljaju napolju, u dvorištu ispred ordinacije, kako bi se i ambulantni prostor i zdravstveni radnici maksimalno zaštitili od zaraze.

(Srpskainfo)