manjaca

BANJA LUKA, 14. decembra – Do kraja ove godine, na Manjači će početi sa radom stočno groblje, čime će biti riješen višegodišnji problem sa zbrinjavanjem životinjskog otpada.

Prema najavama iz Centra za razvoj poljoprivrede i sela, stočno groblje locirano je na Manjači, odnosno na lokaciji nekadašnje poljoprivredne farme na kojoj se ukopavanje životinjskog otpada odvijalo i do sada, ali na nepropisan način, uz nepostojanje osnovnih sanitarno-tehničkih uslova koje bi stočno groblje trebalo da ispunjava.

Izgradnjom ovog groblja, Banja Luka će biti prva lokalna zajednica u RS i BiH koja će na kvalitetan način riješiti pitanje zbrinjavanja životinjskog otpada i uslova za brigu o životinjama. Ovdje će biti obavljani ukopi uginulih ili eutanazarinih životinja – ističe Draško Ilić, direktor Centra.

Izgradnja groblja, na površini od 10.000 kvadratnih metara, privodi se kraju, i, kako najavljuje Ilić, trebalo bi da bude u funkciji do kraja ove godine.

Ovo je veoma zahtijevan i ozbiljan projekat i mi ga pripremamo skoro dvije godine. Uredili smo lokalitet na kojem bi uskoro trebalo da počnu prvi ukopi životinja, a to je podrazumijevalo mnogo pripremnih radnji. Postavljena je ograda groblja sa izgrađenom kontrolisanom kapijom, izgrađen je put u dužini od 1.200 m do stočnog groblja, a ugradićemo i video nadzor. Takođe, dužni smo da ispoštujemo sve ekološke standarde pa je izrađena dezobarijera te iskopani kanali za odvođenje otpadnih voda – objašnjava Ilić.

Načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove Janko Kecman, naglašava da će životinje biti ukopavane uz nadzor veterinarskih inspektora i propisanu proceduru. On ističe da je u cijelom procesu veoma značajna uloge buduće higijeničarske službe.

Higijeničarska služba će biti u potpuniosti opremeljena kako bi mogla da izvrašava ove odgovorene zadatke. Njihov zadatak će biti da uginulu ili bolesnu životinju, pod veterinasrskim nadzorom, transportuju do stočnog groblja i da se tu izvrši ukop ili eutanazija – kaže Kecman.

Dio rezervisan za ukop kućnih ljubimaca

Izgradnjom stočnog groblja, ujedno će biti riješen problem sa sahranjivanjem uginulih kućnih ljubimaca. Naime, u izdvojenom dijelu groblja biće smještene parcele za ukop kućnih ljubimaca, gdje će građani, takođe uz propisanu procedutu, moći sahraniti svog kućnog ljubimca.

 (Banjaluka.net)