BANJA LUKA, 27. aprila – Republički štab za vanredne situacije donio je danas, na 26. sjednici u Banjaluci, Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

U nastavku pročitajte šta piše u dokumentu:

1. U cilju prevencije širenja virusa korona . U cilju prevencije širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva nalaže se provođenje sljedećih mjera:

1) zabranjuje/u se do 11.05.2020.godine:

– sva javna okupljanja,

– rad ugostiteljskim objektima za ishranu i piće izuzev objekata iz tačke 2. podtačka 2. alineje 8. i 9. ovog zaključka,

– rad fitnes centrima (fitnes, bodi – bilding klubovima i sličnim oblicima organizovanja),

– rad bazenima, velnes i spa centrima posebno i u sklopu ugostiteljskih objekata za smještaj,

– rad dječijim igraonicama,

– rad privatnim stomatološkim ambulantama,

– rad priređivača igara na sreću, osim priređivača internet igara i lutrijskih igara na sreću, osim klasične tombole,

– rad sportskih organizacija i škola sporta, te treninga i organizovanja takmičenja za sportiste svih kategorija i

– obavljanje uslužnih i zanatskih djelatnosti čije obavljanje zahtijeva neposredan kontakt sa korisnicima (frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje i djelatnosti za njegu i održavanje tijela).

2. Ograničava se rad:

1) od 07.00 do 15.00 časova u periodu od 28.04. do 30.04.2020. godine:

– tržnica na veliko, tržnica na malo (pijace) i stočnih pijaca,

2) od 07.00 do 19.00 časova u periodu od 28.04. do 11.05.2020. godine:

– trgovinama na veliko,

– trgovačkim centrima, u kojima mogu raditi samo trgovine prehrane/robe široke potrošnje, apoteke, poljoprivredne apoteke, trgovine bijelom tehnikom, vodomaterijalom i sanitarijama, građevinskim materijalom, auto dijelovima, dijelovima za poljoprivredne mašine, elektromaterijalom, namještajem, keramikom i boja i lakova ako se nalaze u trgovačkom centru,

– trgovinama prehrane/robe široke potrošnje,

– subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača (isključivo u pogledu prodaje njihovih proizvoda),

– trgovinama informatičkom i telekomunikacionom opremom,

– trgovinama bijelom tehnikom, vodomaterijalom i sanitarijama, građevinskim materijalom, auto dijelovima, dijelovima za poljoprivredne mašine, elektromaterijalom, namještajem, keramikom i bojama i lakovima,

– trgovinama stočne hrane,

– ugostiteljskim objektima koji mogu vršiti dostavu hrane i pića i šaltersku prodaju hrane i pića, bez mogućnosti usluživanja i konzumiranja unutar i ispred ugostiteljskog objekta,

– subjektima koji vrše dostavu hrane ako su registrovani za obavljanje te djelatnosti,

– javnim kuhinjama putem šalterske prodaje, bez usluživanja/posluživanja u objektima,

– poljoprivrednim apotekama i

– benzinskim pumpama i plinskim pumpnim stanicama za dio pumpe i stanice u kojem je smješten prodajni objekat, a bez vremenskog ograničavanja rada kada je u pitanju prodaja goriva, drugih naftnih derivata i plina,

3) od 07.00 do 15.00 časova u periodu od 01.05. do 11.05.2020. godine tržnica na veliko i tržnica na malo (pijace),

4) od 06.00 do 13.00 časova u periodu od 01.05. do 11.05.2020. godine stočnim pijacama,

5) ostale trgovine na malo neprehrambenom robom koje posluju kao zasebni prodajni objekti i/ili kao objekti u tržnim centrima, a koje nisu obuhvaćene tačkom 2. podtačkom 2. ovog zaključka neće raditi do 01.05.2020. godine, od kada im se odobrava ograničeno radno vrijeme do 11.05.2020. godine od 07.00 do 19.00 časova.

3. U periodu iz tačke 2. ovog zaključka ugostitelji koji posluju u ugostiteljskom objektu za smještaj mogu bez vremenskog ograničenja pružati usluge smještaja, a usluge ishrane i pića mogu pružati samo gostima kojima pružaju uslugu smještaja.

4. Svi subjekti iz tačke 2. ovog zaključka dužni su organizovati rad uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu ЈZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

5. Republički organi uprave i organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni su organizovati svoj rad kako slijedi:

1) u svim organizacionim jedinicama republičkih organa uprave i organa jedinica lokalne samouprave i ostalih subjekata koji vrše javna ovlaštenja (javna preduzeća i javne ustanove osnovane od strane Republike Srpske ili jedinica lokalne samouprave) organizovati rad sa minimalnim brojem potrebnih izvršilaca na licu mjesta, a ostala lica uputiti na rad od kuće,

2) na ulazu u sve službene prostorije organa iz ove tačke koje pružaju usluge građanima ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa, onemogućiti zadržavanje u prostorijama organa i pravljenja dužih redova u zatvorenom prostoru,

3) održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene,

4) omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave u radnom vremenu od ponedeljka do petka, od 07.00 do 15.00 časova, uz kontrolu broja korisnika usluga šalter sala i matičnih službi zavisno od prostora, održavanje fizičke distance od dva metra i uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštiti zaposlenom i korisniku.

6. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi Republička uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave i Komunalna policija.

7. Јedinice lokalne samouprave su dužne da svoje akte usaglase sa ovim zaključkom, te da u skladu sa epidemiološkom situacijom na svojoj teritoriji, donesu restriktivnije mjere u odnosu na mjere utvrđene ovim zaključkom.

8. Republički organi uprave i organi jedinica lokalne samouprave, te pravna lica koja vrše javna ovlaštenja dužna su, u slučaju donošenja akta ili izmjena u načinu rada bez odlaganja dostaviti izvještaj o istom Stručno-operativnom timu formiranom za potrebe Republičkog štaba za vanredne situacije.

9. Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske broj 14/20), Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske broj 23/20, Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj (COVID-19) (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 23/20), Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) Republičke uprave za inspekcijske poslove u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 24/20), Naredba o obaveznom obustavljanju programa za djecu u godini pred polazak u školu radi preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja novog virusa korona (COVID-19) broj 07.32/052-2094-1/20 od 10.03.2020. godine, Naredba o obaveznom obustavljanju rada u đačkim domovima radi preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja novog virusa korona (COVID-19) broj 07.32/052-2094-1/20 od 16.03.2020. godine, Naredba o obaveznom obustavljanju vaspitno – obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama radi preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja novog virusa korona (COVID-19) broj 07.32/052-2094/20 od 10.03.2020. godine, Naredba 19.02/616-7/20 od 10.03.2020. godine o radu visokoškolskih ustanova i ustanova studentskog standarda i Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske broj 24/20) primjenjuju se i nakon stupanja na snagu ovog zaključka.

10. Ovim zaključkom stavlja se van snage Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, br: 11-2/20 od 30.03.2020.godine i 20-5/20 od 13.04.2020 godine.

11. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji Republike Srpske.

1. U cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19), u Republici Srpskoj, naređuje se zabrana kretanja:

1) licima sa navršenih 65 i više godina života od 00.00 do 24.00 časa,

2) svim licima bez obzira na godine života , u vremenu od 20.00 do 05.00 časova i

3) svim licima izvan njihovog mjesta prebivališta/boravišta, od subote u 12.00 časova do nedjelje u 18.00 časova.

2. Zabrana iz tačke 1. ovog zaključka ne odnosi se na:

1) zdravstvene radnike koji su na zadatku,

2) lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć,

3) pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji su na zadatku,

4) druge pripadnike agencija za provođenje zakona i organizacija koja vrše javna ovlašćenja, koji su na zadatku,

5) lica kojima poslodavac izda potvrdu o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja procesa rada,

6) lica kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske izda dozvolu za kretanje i

7) na domaće i strane prevoznike koji vrše prevoz stvari u drumskom saobraćaju uz predočavanje dokaza o vršenju prevoza (potvrda o potrebi kretanja, potvrda o angažovanju vozača, međunarodni tovarni list-CMR, otpremnica, putni nalog).

3. Izuzetno od tačke 1. ovog zaključka, dozvoljava se kretanje:

1) licima sa navršenih 65 i više godina života, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 7.00 do 10.00 časova, a radi kupovine osnovnih životnih namirnica, lijekova, obavljanja poslova u bankama i šetnje, bez grupisanja, uz obavezno nošenje zaštitne maske, zaštitnih rukavica, pojačane higijene ruku, kao i uz poštovanje zaduženja i preporuka kako slijedi:

– vlasnici trgovačkih radnji, apoteka i rukovodstvo u bankama i drugi subjekti dužni su obezbijediti strogo pridržavanje utvrđenih mjere zaštite koje se odnose na dezinfekciju, socijalno rastojanje i boravak u prostoriji jedno lice na 10m2 prostora,

– preporučuje se vlasnicima trgovačkih radnji, apoteka i rukovodstvu u bankama i drugim subjektima da se u navedenom periodu pružaju usluge isključivo tim licima,

– preporučuje se licima mlađim od 65 godina života da u periodu iz tačke 3. ovog zaključka ne obavljaju kupovinu i ne obavljaju poslove u bankama.

2) licima starosti do 75 godina života u seoskim područjima, a radi obavljanja poljoprivrednih poslova, uz obavezno pridržavanje zaštitne mjere socijalnog rastojanja i

3) pčelarima, bez obzira na godine života, koji posjeduju rješenje o registraciji pčelinjaka izdato od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, od mjesta stanovanja do pčelinjaka, bez ograničenja vezano za mjesto boravišta/prebivališta, od ponedeljka do petka, osim u periodu od 20.00 do 05.00 časova i subotom i nedeljom bez vremenskog ograničenja, uz najviše jednog saputnika – pomoćnika.

4. Svako nepoštovanje mjera propisanih ovim zaključkom kazniće se u skladu sa važećim zakonskim propisima Republike Srpske.

5. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

6. Stupanjem na snagu ovog zaključka stavlja se van snage Zaključak o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji Republike Srpske broj 16-3/20 od 06.04.2020. godine.

7. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 11.05.2020. godine.

(Nezavisne)