BANJALUKA, 18. juna – Grad Banjaluka raspisao je oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u svojini grada Banjaluka, putem ponovljenog javnog nadmetanja – licitacije.

Predmet ponovljenog javnog nadmetanja – licitacije su dvije parcele koje se nalaze u Tehnološkom biznis parku u Ramićima, a namijenjene su za izgradnju proizvodno-skladišnih objekata, objavila je SRNA.

Površine parcela iznose  3.521 metar kvadratni i 12.502 metra kvadratna, a procijenjena početna prodajna cijena po metru kvadratnom je 20,50 KM.

Pravo učestvovanja u postupku licitacije imaju domaći i strani privredni subjekti, privredna društva i samostalni preduzetnici.

Svi zainteresovani ponuđači sa pravom učešća mogu dostaviti urednu prijavu za licitaciju neposredno do 3. jula ove godine na protokol Gradske uprave, sa naznakom “prijava za licitaciju `Tehnološki biznis park Banjaluka` – za komisiju”.