park

BANJA LUKA, 11. januara – Za održavanje zelenih površina i sadnju novih sadnica ove godine planirano je oko 1.900.000 KM, navodi se u Programu zajedničke komunalne potrošnje Odjeljenja za komunalne poslove za 2020. godinu.

Za održavanje postojećih zelenih površina namijenjeno je ukupno 1.800.000 KM.

“Za održavanje drveća u drvoredima, parkovima i naseljima planirano je 363.000 KM, sanaciju oštećenih i uništenih travnjaka u naseljima, parkovima i uz saobraćajnice 20.000 KM, održavanje travnjaka u parkovima 120.000 KM, a održavanje travnjaka u naseljima 643.000 KM”, piše u ovom programu.

Takođe, za održavanje travnjaka u saobraćajnim ostrvima i trakama namijenjeno je 230.000 KM, košenje i krčenje neuređenih površina 38.000 KM, a održavanje zelenih površina tvrđave Kastel 50.000 KM.

“Za održavanje zelenih površina izletišta Trešnjik i Šibovi izdvojeno je 15.000 KM, održavanja travnjaka spomen-obilježja 20.000, dekorativnog grmlja 25.000 KM, živih ograda 85.000 KM, ružičnjaka 15.000 KM, cvijetnjaka 90.000 KM. Za svakodnevno čišćenje zelenih površina u parkovima izdvojiće se 59.000 KM”, navodi se u Programu komunalne potrošnje.

Za ostale nepredviđene radove namijenjeno je 20.000 KM, a za Banjalučki festival cvijeća 7.000 KM.

“Za sadnju sadnica u drvoredima, parkovima i naseljima, odnosno zamjenu posječenog drveća – suvog, bolesnog, polomljenog i na drugi način uništenog planirano je ukupno 100.000”, navodi se u ovom programu.

(Nezavisne)