porodica

BANJA LUKA, 18. septembra – Gradonačelnik Igor Radojičić, zajedno sa predstavnicima Centra za socijalni rad, potpisao je danas sa organizacijom „Save the Children“ ugovor o realizaciji projekta „Porodični saradnik“, sa ciljem jačanja porodice kroz institucije socijalne zaštite.

Nakon potpisivanja ugovora, Radojičić je precizirao da se projekat odnosi na 20 porodica u kojima postoji mogućnost zanemarivanja djece, zbog porodičnih poteškoća.

Projektom je predviđeno da dobiju pomoć sa strane i da se porodica pokuša održati na okupu. Ta djeca ne bi trebalo da se izdvajaju iz porodica, odnosno, po mogućnosti, trebalo bi da žive u zdravim i srećnim porodicama – naglasio je Radojičić.

Direktor organizacije „Save the Children“, Andrea Žeravčić, istakla je da je program osmišljen na takav način da se pomogne centrima za socijalni rad da imaju obučen stručni kadar koji će raditi sa identifikovanim porodicama.

Tim porodicama je potrebna podrška u minimiziranju rizika koji postoji i razvijanju roditeljskih kompetencija. U prethodnom periodu podržali smo razvoj dnevnog centra za djecu u riziku u Banjoj Luci te mislimo da je potrebna veća podrška i roditeljima kako bi naše intervencije dale kvalitetan rezultat za djecu – rekla je Žeravčić.

Irena Joldžić, direktor Centra za socijalni rad Banja Luka, izrazila je zadovovoljstvo nastavkom saradnje sa organizacijom „Save the Children“.

Moramo djelovati u pravcu da se svaka porodica održi, a naš tim socijalnih radnika će pomoći porodicama u tome. Najveći interes je da djeca napreduju u porodicama, a ne da ih izuzimamo iz različitih razloga – zaključila je Joldžić i dodala da će projekat provoditi do kraja 2020. godine.

Projekat će biti finansiran donatorskim sredstvima.

 (Banjaluka.net)