deratizacija

BANJA LUKA, 09. marta – Preventivna proljećna deratizacija na području Banje Luke počeće 16. marta ove godine.

U prvoj sedmici, deratizacija će biti obavljena na zelenim površinama, vodotokovima, socijalnim i zdravstvenim ustanovama, školskim, predškolskim i objektima mjesnih kancelarija.

Da bi akcija bila što uspješnija, molimo građane da našim stručnim ekipama omoguće izvođenje deratizacije, te da djeci i domaćim životinjama onemoguće pristup mamcima. Vrlo je važno da se svi građani pridržavaju propisanih uputstava i mjera opreza – naveli su iz „Eko-bela“, preduzeća koje sprovodi deratizaciju.

 (Banjaluka.net)