BANJALUKA, 19. juna – Helsinški parlament građana Banjaluka organizovao je danas ulični protest pod nazivom “Vraćam se za 15 minuta”, sa ciljem da ukaže na čestu zloupotrebu parking prostora namijenjenog licima sa invaliditetom.

“Svjesni smo da osobe koje nemaju dozvolu za parkiranje na mjestu označenom za lica sa invaliditetom često tu ostavljaju automobile, ne  uzimajući u obzir da postoje i invalidne osobe koje koriste automobile”, rekao je Mladen Protić, projekt koordinator iz Helsinškog parlamenta.

Željko Volaš, predsjednik Organizacije amputiraca UDAS, koja je podržala ovu akciju, naglasio je da su zloupotrebe ovih parking mjesta najčešće u centru grada i u tržnim centrima.

“Često smo zvali nadležne ustanove da sklone vozila koja su parkirana na nedozvoljeno mjesto, ali nažalost taj slučaj nismo mogli da riješimo u tržnim centrima. Oni su specifičan problem zato što ne može da dođe Komunalna inspekcija da blokira vozilo. Žene najčešće zauzimaju ta mjesta, kao i ljudi koji žure, mada ima i neodgovornih vlasnika skupocjenih automobila koji se tu parkiraju”, naglasio je Volaš, objavile su Nezavisne novine..

Dodao je da osobe oštećenog sluha, slijepe i osobe sa intelektualnim poteškoćama, kao i civilni invalidi, ne mogu lako dobiti karticu kojom bi označili da parkirani automobil pripada licu sa invaliditetom.

Protest su podržali i članovi Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima RS, Savez paraplegičara i oboljelih od dječje paralize FBiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Projekat je finansirala Evropska unija.