registar-pedofila

BANJA LUKA, 04. januara – Na adresu MUP-a RS pristižu brojni zahtjevi za provjeru u registru pedofila, kandidata koji konkurišu za prijem u radni odnos, a zahtjevi su upućeni iz organizacija, ustanova, institucija i udruženja koji ostvaruju neposredan kontakt sa djecom, potvrdili su u ovom ministarstvu.

Ono što je prednost ovog registra u odnosu na registar u Srbiji je da se u njemu nalaze sva lica koja su presuđena za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece. U Srbiji su u registar upisana samo lica koja su presuđena nakon njegove uspostave, odnosno zasad ne postoji mogućnost retroaktivnog upisa, što je posebno pokazalo negativne efekte nakon otmice dvanaestogodišnje Monike Karimanović.

U MUP-u RS za “Nezavisne” kažu da je teško govoriti o preciznom broju zahtjeva za provjeru, jer je u cilju pojednostavljivanja procedura omogućeno da se ova provjera može izvršiti, ne samo u sjedištu Ministarstva, već i u policijskim upravama.

Podsjetili su da je MUP u skladu sa zakonom uspostavio registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece te da je njegova svrha obezbjeđivanje zaštite djece od seksualne zloupotrebe, zlostavljanja i iskorištavanja te sprečavanje lica pravosnažno osuđenih za ta krivična djela da ponovo izvrše isto ili slično krivično djelo.

Naglasili su da je MUP RS prvi u regionu uspostavio registar na način da su u njega upisana sva lica koja su presuđena za pomenuta krivična djela, a ne samo lica koja su presuđena nakon uspostave registra.

Podsjećanja radi, u javnosti su kružile polemike da li bi ovaj registar trebalo da bude javan ili ne.

S jedne strane su brojni građani, ali i aktivisti iz Asocijacije psiholoških i poligrafskih ispitivanja, koji su i zagovarali uspostavljanje registra, od samog početka tražili da on bude javan.

Navodili su da građani imaju pravo znati ko su ljudi koji vrše ta krivična djela, da im znaju imena i prezimena, kao i gdje žive.

Sa druge strane, određeni stručnjaci smatrali su da bi javni registar značio pozivanje na linč i odmazdu prema osobi koja je izvršila takvo krivično djelo.

Na kraju je radna grupa, koja je formirala Prijedlog nacrta zakona odlučila da će registar, u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, biti polujavan te da će sadržavati fotografije osuđenih za krivično djelo i njihove lične podatke.

Kako je tada rečeno, svrha zakona nije stigmatizacija tih osoba, nego prevencija.

(Nezavisne)