fond-zdravstvenog

BANJA LUKA, 01. novembra – U Republici Srpskoj od danas počinje primjena pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, kojim je jasnije precizirano pravo na povezivanje dana bolovanja, a s ciljem bolje zaštite osiguranika, posebno kada je riječ o povredama na radu ili profesionalnim oboljenjima.

Iz Fonda zdravstvenog osiguranja (FZO) Republike Srpske saopšteno je da osiguranici koji su na bolovanju zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja imaju pravo na povezivanje dana privremene nesposobnosti za rad ukoliko nadležna ustanova za penzijsko-invalidsko osiguranje donese ocjenu da liječenje nije završeno.

“To znači da za vrijeme ovog bolovanja osiguranik ima pravo na naknadu plate u iznosu od 100 odsto jer je riječ o profesionalnom oboljenju ili povredi koja se desila na radnom mjestu”, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je osiguranik oslobođen i plaćanja participacije za sve zdravstvene usluge koje se tiču profesionalnog oboljenja ili povrede na radu, kako je predviđeno Zakonom o radu Republike Srpske.

U FZO ističu da su od danas na listi lijekova, koji se izdaju na recept, i dva potpuno nova, a jedan od njih je “buprenorfin” koji se koristi u terapiji umjerenog do jakog bola, poput kancerogenog, teškog neuropatskog i bolnog poremećaj optičkog nerva.

Ovaj lijek će se nalaziti na listi “A”, što znači da je participacija 10 odsto, ukoliko je riječ o osiguraniku koji nije oslobođen plaćanja ove obaveze.

Fond počinje da finansira i lijek “prasugrel”, koji sprečava stvaranja tromba kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom i biće na listi “B”.

Riječ je o savremenijim lijekovima koji su u dosadašnjoj kliničkoj praksi pokazali bolje efekte liječenja što je još jedan pokazatelj da Fond intezivno prati svjetske terapijske smjernice kako bi u zdravstveni sistem uvodio lijekove novije generacije u skladu sa finansijskim mogućnostima.

“U nepovoljnim finansijskim uslovima i kada još nisu obezijeđeni dodatni izvori finansiranja, a doprinosi se i dalje neredovno uplaćuju, Fond je uspio da u kontinutetu osiguranicina obezbjeđuje bolju zdravstvenu zaštitu”, navodi se u saopštenju.

(Srna)