fond-zdravstvenog-osiguranja

Poreska uprava Republike Srpske i Fond zdravstvenog osiguranja RS potpisali su danas Protokol o saradnji kojim je omogućena elektronska razmjena podataka, sa ciljem da se pojednostave procedure i građanima olakša sticanje svojstva osiguranog lica.

Protokol su danas u Banja Luci potpisali Goran Maričić, direktor Poreske uprave RS i Dejan Kusturić, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS. Prema Protokolu je dogovoreno da Fond zdravstvenog osiguranja RS na osnovu direktnog pristupa podacima Poreske uprave RS može utvrditi da li postoji osnov za sticanje svojstva osiguranog lica, a građani će svoje pravo na zdravstveno osiguranje potvrditi donošenjem uvjerenja o visini oporezivih prihoda iz Poreske uprave RS.

Direktor Maričić je rekao da se ovim Protokolom želi izaći u susret građanima, kako ne bi imali potrebe da čekaju u redovima za uvjerenje kojima se dokazuju pravo na zdravstveno osiguranje. Na ovaj način, građani će svoje pravo na zdravstveno osiguranje ostvariti i prije formalnog dobijanja uvjerenja od strane Poreske uprave RS. Dodao je da su posljednjih mjeseci u područnim jedinicima Poreske uprave RS bile evidentne gužve, te će se ovim Protokolom, kako je rekao, iste smanjiti jer će Fonda zdravstvenog osiguranja RS elektronski preuzimati podatke koji su im potrebni za utvrđivanje osnova za zdravstveno osiguranje.

 (Banjaluka.net)