drustveni rad

BANJA LUKA, 28. januara  – Rad u javnom interesu predstavlja alternativnu vrstu krivične sankcije koja se počiniocu krivičnog djela, po odluci nadležnog suda, može izreći u situacijama kada na njegov zahtjev sud može odluku o zatvorskoj kazni da zamijeni ovom vrstom sankcije, rekao je inspektor u Ministarstvu pravde Republike Srpske Nenad Mirkonj.

 Nakon sastanka predstavnika Ministarstva pravde Republike Srpske u Banjaluci sa načelnicima opština i predstavnicima javnih preduzeća i ustanova koje djeluju na području ove regije o izvršenju alternativne mjere rada u javnom interesu, Mirkonj je rekao da je rad u javnom interesu vrsta sankcije koja se izvršava u lokalnoj zajednici u javnim preduzećima i javnim ustanovama.

“Po odluci suda taj rad može trajati od 60 do najduže 360 radnih sati i treba da se izvrši u periodu od šest mjeseci”, naveo je Mirkonj.

On je rekao da je ova sankcija propisana Krivičnim zakonikom Republike Srpske, te da je propisano da ministar pravde donosi pravilnik kojim se propisuje način izvršenja rada u javnom interesu.

Prema njegovim riječima, zakonodavnim i normativnim okvirom predviđeno je koje vrste djelatnosti mogu doći u obzir kod izvršenja ove vrste krivičnih sankcija, a to su djelatnosti iz oblasti ekologije, humanitarnog rada, komunalnih djelatnosti, rudarstva i energetike.

“Kada se izrekne ovakva vrsta sankcije, osuđenik ostaje kod svoje kuće i svoje porodice i na svom radnom mjestu, a kroz broj sati koji je kroz sudsku odluku izrečen on izvršava tu neku sankciju – dug prema zajednici umjesto odlaska na izdržavanje zatvorske kazne”, pojasnio je Mirkonj.

On je rekao da zakonodavac nije precizirao vrstu krivičnog djela, ističući da je u Krivičnom zakoniku samo propisana dužina zatvorske kazne, a radi se o svim vrstama kazni zatvora koje su izrečene u trajanju do jedne godine.

Zamjenik gradonačelnika Banjaluke Srđan Amidžić rekao je da grad Banjaluka daje punu podršku ovakvim projektima, jer u lokalnim zajednicama u zemljama koje primjenjuju ovu vrstu sankcije postoje pozitivna iskustva koja su višestruka i u ekonomskom smislu i socijalnoj komponenti.

“Grad Banjaluka ima posebnu želju da građani budu bezbjedni i kao lokalna zajednica želimo da budemo partner u svemu ovom i da se upoznamo sa pojedinostima kako bi bezbjednost građana bila na očekivanom nivou”, istakao je Amidžić.

Ministarstvo pravde u saradnji sa Savezom opština i gradova Srpske sprovodi aktivnosti na stvaranju uslova potrebnih za izvršenje alternativne mjere rada u javnom interesu.

Rad u javnom interesu može se obavljati u javnim preduzećima, ustanovama i pravnim licima koja obavljaju djelatnost u okviru koje se može ostvariti opšta svrha izvršenja krivičnih sankcija, te posebna svrha izvršenja mjere rada u javnom interesu.

(Nezavisne)