BANJALUKA, 24. februara – Radnici “Elektrokrajine” Banjaluka od sutra će domaćinstvima na kućnu adresu donositi na odabir i potpis ugovore o snabdijevanju električnom energijom.

Zavisno preduzeće “Elektrokrajina” Banjaluka intenziviralo je aktivnosti na sklapanju ugovora o snabdijevanju električnom energijom sa krajnjim kupcima, čime će domaćinstvima omogućiti ispunjavanje ove zakonske obaveze u vlastitom domu, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Osim toga, svi kupci električne energije će ugovore o snabdijevanju i dalje moći da sklope u prostorijama lokalnih elektrodistribucija, kao i u sjedištu “Elektrokrajine” u Banjaluci.

Obaveza svih kupaca električne energije da sa distributerom potpišu ugovor o snabdijevanju propisana je Zakonom o električnoj energiji i Opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje električnom energijom, objavila je SRNA.

Ugovorom se regulišu uslovi kupoprodaje električne energije u skladu sa potrebama kupca i raspoloživim količinama iz elektroenergetskog bilansa.

Sklapanje ugovora je besplatno i služi u svrhu formalizovanja i jačanja dosadašnjih partnerskih odnosa između isporučioca i kupaca električne energije.

Prava kupca, koja se regulišu ugovorom, prvenstveno se odnose na obezbjeđenje ugovorene količine, snage i kvaliteta preuzete električne energije.

Kupcima će biti ponuđena dva prijedloga ugovora sa izborom da li će priključak na mrežu predati u vlasništvo distributera ili će ga prenijeti u svoje vlasništvo, s tim da će u tom drugom slučaju kupci biti obavezni snositi troškove održavanja i zamjene dijelova priključka.

Osim toga, kupac ima pravo na prigovor distributeru ukoliko smatra da nisu ispoštovane odredbe ugovora ili Opštih uslova, a ukoliko nije zadovoljan odgovorom, može uputiti žalbu Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske, ali samo u slučajevima propisanim Opštim uslovima i Zakonom o električnoj energiji. Za sve eventualne ostale vrste sporova nadležan je sud.

Rok za zaključivanje ugovora o snabdijevanju je 30. juni, a ukoliko kupac do tada ne zaključi ugovor, distributer ima pravo da obustavi isporuku električne energije isključenjem sa mreže.

Za kupce iz kategorije domaćinstava ugovorom se reguliše i pristup mreži, te se smatra da je kupac koji je zaključio ugovor o snabdijevanju istovremeno zaključio i ugovor o pristupu mreži.

Ugovor o snabdijevanju se sklapa na neodređeno vrijeme do promjene elektroenergetske saglasnosti.