studenti

BANJA LUKA, 21. avgusta – Raspisan je konkurs za upis studenata u drugom upisnom roku za sve cikluse studija na Univerzitetu u Banjoj Luci u akademskoj 2019/2020. godini.

U drugom upisnom roku na prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Banjoj Luci planiran je upis 883 studenata.

Kako je predviđeno, na svih 17 organizacionih jedinica planiran je upis 125 studenata koji će se školovati na teret budžeta. Na sufinansiranju ima mjesta za 565 studenata, dok 33 studenta mogu da se upišu u kategoriji samofinansiranje.

Takođe, ima mjesta i za 113 studenata sa statusom strani državljani, kao i 47 studenata koji će se školovati kao vandredni studenti.

Broj slobodnih mjesta za upis na prvi ciklus na organizacionim jedinicima Univerziteta u Banjoj Luci: Akademija umjetnosti (61), Arhitetkonsko – građevinsko – geodetski fakultet (19), Ekonomski fakultet (37), Elektrotehnički fakultet (58), Mašinski fakultet (51), Medicinski fakultet (78), Poljoprivredni fakultet (55), Pravni fakultet (55), Prirodno – matematički fakultet (79), Rudarski fakultet (28), Tehnološki fakultet (50), Fakultet bezbjednosnih nauka (10), Fakultet političkih nauka (74), Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta (17), Filozofski fakultet (62), Filološki fakultet (93), Šumarski fakultet (56).

Na drugom ciklusu studija planirano je da se u akademskoj 2019/2020. godino upiše ukupno 890 studenata. Od navedenog broja, za studije na budžetu ima mjesta za 226 studenata. Ima mjesta i za 468 studenata koji će sufinansirati svoje školovanje, dok sedam studenata može biti upisano u kategoriji samofinansiranje. Planiran je upis i 81 stranog studenta na drugom ciklusu, kao i 108 vandrednih studenata.

Na trećem ciklusu na devet organizacionih jedinica planiran je upis 144 studenta.
Planirano je da njih 126 samofinansira školovanje, a 18 studenata može biti upisano kao strani državljani.

Kalendar aktivnosti

Prijavljivanje kandidata koji planiraju upisati prvi ciklus studija počinje 26. avgusta 2019. a završava 6. septembra 2019. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan).

Polaganje prijemnog ispita je 9. septembra 2019. godine sa početkom u 9,00 časova na svim organizacionim jedinicama. Objavljivanje rezultata konkursa je do 11. septembra do 14,00 časova.

Upis primljenih kandidata počinje 16. septembra i traje do 20. septembra.
Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita traje od 9. do 13. septembra, sa početkom u 9,00 časova. Objavljivanje rezultata konkursa je 13. septembra 2019. godine do 16,00 časova, a konačne rang-liste do 16. septembra. Upis primljenih kandidata počinje 17. i traje do 20. septembra.

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita održaće se 9. septembra 2019. godine sa početkom u 7,00 časova.

Konkursni rokovi – drugi i treći ciklus studija

Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija, otvoren je od 17. juna 2019.godine do 16. oktobra 2019. godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave.

Informacije o rangiranju prijavljenih kandidata, konačnoj rang-listi i rokovima za upis biće dostupne najkasnije do 21. oktobra 2019. godine na internet stranicama fakulteta/Akademije umjetnosti.

 (Banjaluka.net)