BANJA LUKA, 09. juna – Republički štab za vanredne situacije Republike Srpske razmatrao je juče, na 42. sjednici, održanoj u Banjaluci, epidemiološku situaciju u Republici Srpskoj.

Do 22.06. zabranjuju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID – 19) u Republici Srpskoj.

S ciljem prevencije širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva, do 22.06.2020. godine zabranjuju se sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica na javnom mjestu.

Do 22.06.2020. godine ograničava se radno vrijeme ugostiteljskim objektima za ishranu i piće od 06.00 do 23.00 časova.

Takođe, do 22.06.2020. godine zabranjuju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o ustupanju prostorija za smještaj fizičkih lica čiji je nalaz testiranja na SARS-CoV-2 pozitivan.

S ciljem prevencije širenja virusa korona SARS-CoV-2 i nastanka COVlD-19 bolesti kod fizičkih lica u Republici Srpskoj, ovim zaključkom nalaže se ustupanje objekata za potrebe izolacije karantinskog tipa u svrhu smještaja fizičkih lica čiji je nalaz testiranja na SARS-CoV-2 pozitivan i to: ЈZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske na lokaciju – stara pulmologija, ЈU Dom učenika “Bijeljina”, Bijeljina, ЈU “Dom učenika” Trebinje i ЈU “Dom učenika” Doboj.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o izmjeni Zaključka o odobravanju korišćenja ustanova studentskog standarda za smještaj studenata.

Ustanove studentskog standarda koje će se, u skladu sa osnovnom namjenom, koristiti za smještaj studenata su: ЈU Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka – Paviljon 1 i Paviljon 2, ЈU Studentski centar Zvornik, ЈU Studentski centar Pale, ЈU Studentski centar u Lukavici, ЈU Studentski dom Foča i ЈU Studentski centar Trebinje.

Svi dosadašnji zaključci Republičkog štaba za vanredne situacije dostupni su na Portalu Vlade Republike Srpske u sekciji “Republički štab za vanredne situacije – Akti” vladars.net, kao i na stranici Koronavirus u Srpskoj, koronavirususrpskoj.com.

(RTRS)