BANJA LUKA, 30. juna – Republički štab za vanredne situacije razmatrao je juče, na 46. sjednici, epidemiološku situaciju u Republici Srpskoj.

Na prijedlog Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o sprovođenju mjera zaštite u zajednici lica koja su zaražena virusom korona (SARS-CoV-2).

Sa danom 01.07.2020. godine nalaže se prestanak rada sljedećih republičkih objekata za izolaciju karantinskog tipa:

1) JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske na lokaciji-stara pulmologija,

2) JZU Bolnica „Srbija“, Istočno Sarajevo, na lokaciji-stara pulmologija,

3) JU Dom učenika Bijeljina“, Bijeljina,

4) JU „Dom učenika Trebinje“ i

5) JU „Dom učenika Doboj“.

Republički štab zadužio je koordinatore za zdravstvena pitanja u navedenim objektima da do 01.07.2020. godine obave pregled lica koja se nalaze u izolaciji u navedenim objektima i u zavisnosti od medicinskog nalaza Higijensko – epidemiološkim službama nadležnih domova zdravlja dostave informacije i preporuče da se lica bez simptoma i sa blažim simptomima upute u kućnu izolaciju, a lica sa srednje teškim i teškim simptomima upute na bolničko liječenje.

HES službe nadležnih domova zdravlja zadužene su da od 30.06.2020. godine lica sa testom pozitivnim na SARS-CoV-2 koja su bez simptoma i sa blažim simptomima upućuju u kućnu izolaciju, a lica sa srednje teškim i teškim simptomima upućuju na bolničko liječenje.

HES službe domova zdravlja zadužene su da, ukoliko lica zaražena virusom SARS-CoV-2 nemaju uslova za obavljanje kućne izolacije prema preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, u saradnji sa lokalnim kriznim štabovima obezbjede izolaciju za ista.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o potrebi nabavke testova za RT-PCR aparat za dokazivanje SARS-CoV-2

Republički štab za vanredne situacije prihvatio je Informaciju o potrebi nabavke testova za RT-PCR aparat za dokazivanje SARS-CoV-2.

Republički štab za vanredne situacije je saglasan da se izvrši nabavka 25.000 komada testova za RT-PCR aparat za dokazivanje SARS-CoV-2, za potrebe zdravstvenih i drugih ustanova u Republici Srpskoj.

Za realizaciju ovog zaključka se zadužuje JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske koji će o realizaciji istog obavijestiti Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o donaciji direktnih antigenskih testova za dokazivanje „SARS-CoV-2“ javnim bolničkim ustanovama.

Republički štab za vanredne situacije prihvatio je Informaciju o potrebi donacije direktnih antigenskih testova za dokazivanje „SARS-CoV-2“ javnim zdravstvenim ustanovama.

Republički štab za vanredne situacije odobrava donaciju direktnih antigenskih testova za prevenciju, suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa „SARS-CoV-2“ i bolesti COVID 19.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o izmjeni Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj.

Izmjenom ovog zaključka, do 06.07.2020. godine zabranjuju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista osim za sljedeće sportove bez prisustva publike: atletika, biciklizam, bodibilding, vazduhoplovstvo, kajak, kanu i rafting, stoni tenis, streljaštvo, tenis, auto-moto sport, gimnastika, planinarstvo, badminton, veslanje, sportovi podvodnih aktivnosti, sportski ribolov, konjički sport, streličarstvo, golf, dizanje tegova, jedrenje i triatlon.

(koronavirususrpskoj.com)