ekolozi

BANJA LUKA, 14. decembra – Aktivisti Centra za životnu sredinu juče su u Banjaluci u Gospodskoj ulici izveli performans kako bi skrenuli pažnju na prekomjernu emisiju ugljen dioksida iz fosilnih goriva. Prerušeni aktivisti kretali su se kroz Gospodsku noseći na leđima vreće sa ugljem, čime se simbolično prikazan teret emisija ugljen dioksida i zagađenja.

Na ovaj način, Centar za životnu sredinu upozorio je i na globalnu klimatsku i ekološku krizu koja je glavna tema Konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama 2019., koja završava danas u Madridu.

aktivisti

Na ovoj konferenciji, Bosna i Hercegovina, zajedno sa Slovenijom, ponijela je sarkastičnu titulu “Fosil dana”. Riječ je o tituli koju tokom trajanja klimatskih samita dodjeljuje Mreža za klimatsku akciju CAN. Ovo negativno “priznanje” se dodjeljuje tokom održavanja samita državama koje otežavaju napredak ka hitnoj klimatskoj akciji, a Bosna i Hercegovina ga je zaslužila zahvaljujući planovima vlasti za izgradnju nove termoelektrane na ugalj Tuzla 7 i spremnosti konzorcijuma banaka, koji predvodi slovenačka NLB banka, da finansira dio te investicije.

Prema podacima Evropske agencije za životnu sredinu BiH proizvodi 7,8 tona ugljendioksida po glavi stanovnika, što je najveća emisija u regiji i svrstava našu zemlju u prvih 50 zemalja u svijetu, skoro u rangu Kine, Poljske i Njemačke.

(Srpskainfo)