BANJA LUKA, 15. septembra – Dom zdravlja pokrenuo je “E-čekaonicu” i u Specijalističko – konsultativnim ambulantama iz ginekologije, Savjetovalištu za djecu i Centru za vakcinaciju.

E- čekanica omogućava pacijentima da se elektronskim putem preko internet sajta “Doma zdravlja” naručuju kod svog pedijatra odnosno ginekologa.

Čekaonica se otvara, po istom principu kao i „E-čekonica“ u Službi porodične medicine. Pacijent prilikom aktiviranja „E–čekaonice“ (lijevim klikom) upisuje tražene podatke u kućice prikazane na ekranu monitora ili mobilnog telefona. Podaci koji se traže za naručivanje su JMBG pacijenta i šifra tima ili ime i prezime porodičnog doktora kod kojeg je pacijent registrovan. Ukoliko pacijent ne želi da vrši unos svog jedinstvenog matičnog broja u „E-čekaonici“, pozivanjem svoje timske porodične sestre putem telefona dobije PIN šifru koju će koristiti prilikom ulaska u elektronsku čekaonicu.

– Nakon unosa traženih podataka potrebno ja da korisnik klikne na polje “Prijava”. Poslije prijave korisniku se na ekranu pojavljuje šema sa rasporedom rada tima porodične medicine i slobodnim terminima za naručivanje. Ukoliko pacijenti žele da se naruče kod pedijatra ili ginekologa, nakon prijavljivanja potrebno je da izaberu tim pedijatra ili ginekologa – pojasnili su iz Doma zdravlja.

Za naručivanje kod pedijatra nakon unosa JMBG djeteta (ili PIN šifre) i šifre tima porodične medicine (ili ime i prezime porodičnog doktora kod kojeg je pacijent registrovan), pacijenti biraju tim pedijatra. Napominjemo da roditelji mogu naručiti svoje dijete na pregled ili vakcinaciju samo kod pedijatara koji rade u  Savjetovalištu za djecu.

Za naručivanje kod ginekologa, pacijentkinje nakon unosa svog  jedinstvenog matičnog broja (ili PIN šifre) i šifre tima porodične medicine (ili ime i prezime porodičnog doktora), biraju tim ginekologa.

Doktori, će u čekaonici moći da vide koji su pacijenti i kada naručeni na preglede, te će imati uvid i u razloge njihove posjete.

Cilj uvođenja  „E-čekaonice“ je da se pacijentima omogući da bez dolaska u ambulante ili bez pozivanja putem telefona naruče na pregled kod svog porodičnog doktora, ginekologa i pedijatra u dan i termin kada to pacijentu odgovara.

– Aplikacija za naručivanje elektronskim putem je formirana u cilju olakšanja naručivanja pacijenata na preglede ali i olakšanja rada medicinskom osoblju, koje neće više biti preopterećeno telefonskim pozivima za naručivanje, već će svoje vrijeme više posvećivati pacijentima u samim ambulantama pri pregledima i pružanju usluga u intervencijama – poručili suiz Doma zdravlja.

(Srpskainfo)