poljoprivreda

BANJA LUKA, 04. marta – Grad Banjaluka raspisao je juče javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u gradskoj svojini, putem usmenog javnog nadmetanja za obavljanje poljoprivredne proizvodnje.

U zakup je ponuđeno sedam lokacija na širem području grada, u ukupnoj površini od oko 16,5 hektara.

Prema uslovima oglasa, zemljište se daje se u zakup isključivo radi obavljanja poljoprivredne proizvodnje, a najduže na period do 10 godina, uz mogućnost produženja ugovora u skladu sa zakonskim propisima.

– Maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta koja se može dati u zakup privrednom društvu iznosi do 20 hektara, preduzetniku do 10 i fizičkom licu do 5 hektara. Pravo učešća na oglasu imaju privredna društva registrovana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, osnovana u skladu sa propisima, preduzetnici registrovani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, registrovani u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast i fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a koji su podnijeli prijavu i koji ispunjavaju opšte uslove propisane članom 8. Pravilnika o postupku davanja u zakup poljoprivrednog i drugog zemljišta u svojini Grada Banjaluka – rekli su u Gradskoj upravi.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Javno otvaranje prijava i postupak usmenog javnog nedmetanja zakazan je za 30.mart.

(Srpskainfo)