BANJA LUKA, 2. februara – Slađana Babić, dosadašnji rukovodilac Sektora za korisničke odnose kompanije Mtel, 31. januara 2019. godine imenovana je na funkciju direktora kompanije Blicnet.

Slađana Babić rođena je 1970. godine u Banja Luci.

Diplomu master elektronike i telekomunikacija stekla je 1995. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci.

Svoju karijeru je započela kao glavni inženjer u PTT Krajina Banja Luka, RJ TT mreže Banja Luka, a u kompaniji Mtel a.d. Banjaluka je od avgusta 1998. godine gdje polazi od pozicije glavni inženjer za velike korisnike da bi već u decembru 1998. godine preuzela funkciju rukovodioca Sektora za rezidencijalne korisnike. Od 2003. do 2005. godine imenovana je za direktora Direkcije za marketing i prodaju, odnosno od januara 2005. do aprila 2007. godine za poziciju izvršnog direktora za marketing i prodaju, po završenom procesu privatizacije Telekoma Srpske u kojoj je aktivno učestvovala.  U tom periodu, od avgusta 2004. do avgusta 2007. godine bila je predsjednik Upravnog odbora TT Inženjering d.o.o Banja Luka.

Na poziciji savjetnika generalnog direktora bila je od aprila 2007. do septembra 2007. godine, ali ubrzo, već od septembra 2007. godine preuzima funkciju rukovodioca Sektora za usluge i tarife.

U periodu od februara 2008. godine pa sve do imenovanja za direktora kompanije Blicnet Banjaluka obavljala je poslove rukovodioca Sektora za brigu o korisnicima i v.d. izvršnog direktora za marketing i prodaju.

Govori engleski jezik. Udata je i majka dvoje djece.

Upravo ove menadžerske sposobnosti su je i dovele do imenovanja na funkciju direktora kompanije Blicnet Banjaluka 31.01.2019. godine.