sporazum

BANJA LUKA, 11. novembra – Gradonačelnik Igor Radojičić u Izraelu je potpisao sporazum o pristupanju Banjaluke novom međunarodnom projektu “Learning cities” – “Gradovi koji uče”.

Kako je rekao Radojičić, UNESCO je već ranije pokrenuo mrežu gradova u svijetu “Learning cities” koja je posvećena cjeloživotnom učenju, inovacijama, razvoju strat-ap preduzeća, dodatnim kvalifikacijama i prekvalifikacijama, kao podsticaj promjenama na tržištu i savremenim tehnološkim promjenama, koje traže da se ljudi stalno obrazuju, dokvalifikuju i prekvalifikuju.

-Ovaj projekat, koji će trajati godinu dana, omogućiće Banjaluci pristup do iskustava gradova partnera i razmjenu najboljih saznanja o načinima dodatnih kvalifikacija, prekvalifikacija, start-ap, inovacija i cjeloživotnog učenja – naglasio je Radojičić, precizirajući da je ovo još jedan međunarodni projekat u kojem se afirmiše grad Banjaluka na savremenim trendovima i savremenim pitanjima.

Sporazum u Izraelu, uz gradonačelnika Banjaluke, potpisali su predsjednik pokrajine Friuli Venecija Đulia, Masimo Fedriga, predsjednik Saveza opština Izraela Haim Bivas, predstavnici dvije italijanske pokrajine, nekoliko akademskih institucija i grada Modina iz Izraela.

Radojičić nastavlja posjetu Izraelu – sastancima u Savezu opština i gradova Izraela, posjetom bratskom gradu Modinu i sa drugim bilateralnim susretima sa talijanskim partnerima pokrajina iz Friuli Venecija Đulia i Veneto, te sa partnerima iz Izraela, saopšteno je na sajtu Grada.

(Srpskainfo)