fond-zdravstvenog

U Srpskoj od nedavno postoji 17 kategorija osiguranika, odnosno osnova za prijavu na zdravstveno osiguranje preko Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koje su na snazi od polovine novembra, naime, u članu 10 je predviđeno da su to, kao i ranije, osobe u radnom odnosu, oni koji samostalno obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost, oni koji zdravstveno osiguranje imaju u skladu sa zakonom iz oblasti socijalne zaštite, boračke kategorije, izbjeglice… ali su uvedene i neke novine.

Tako je uvedena nova kategorija osiguranika „odgovorno lice u privrednom društvu ili drugoj organizaciji bez zasnivanja radnog odnosa, a koje po tom osnovu prima naknadu“, što se odnosi u najčešće na menadžerske ugovore, na koje se plaćaju doprinosi.

Osim toga, dodata je i kategorija osiguranika „profesionalnog sportiste“ i „lice koje se lično uključuje u obavezno zdravstveno osiguranje“. Poljoprivrednici su razdvojeni na dvije kategorije „lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva“ i „lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost kao nosilac nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva“.

Istovremeno, sa spiska obavezno osiguranih lica izbrisane su kategorije „vanredni student dok je redovno prijavljen Zavodu za zapošljavanje“ i „nezaposleno lice dok je redovno prijavljeno Zavodu za zapošljavanje“.

– Ove kategorije nisu kategorije osiguranika za koje je plaćen doprinos i neće se vezivati ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje kroz uslov prijave Zavodu za zapošljavanje, već će postojeća lica iz ovih kategorija biti raspoređena unutar kategorija osiguranika iz člana 10 kao članovi porodice lica iz člana 10, ili u sklopu posebne kategorije predviđene članom 10a – navedeno je u obrazloženju prijedloga izmjena i dopuna ovog zakona koje je usvojila Narodna skupština RS.

Za one koji ne ispunjavaju nijedan od 17 osnovnih uslova ili se ne mogu osigurati kao članovi porodice osiguranika, što je takođe moguće kao i do sada, date su dodatne nove mogućnosti upravo novim članom 10a u zakonu, o čemu je Srpskainfo već pisala.

U njemu je navedeno ukupno 13 posebno ranjivih kategorija osoba koje se mogu zdravstveno osigurati na osnovu svojih godina, specifične bolesti ili činjenice da nemaju prihoda, ako ne postoji nijedan drugi osnov.

To su djeca do 15 godina, školska djeca i studenti do kraja školovanja, a najkasnije do 26. godine života, žene u vezi s planiranjem porodice, u toku trudnoće, porođaja i 12 mjeseci poslije porođaja, osobe starije od 65 godina, osobe sa invaliditetom, osobe u stanju mentalne retardacije, osobe koje žive sa HIV, boluju od AIDS ili drugih zaraznih bolesti, oboljeli od malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoza, epilepsije, multiple skleroze, cistične fibroze, reumatske groznice, osobe koje boluju od rijetkih bolesti, osobe u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, osobe kojima se pruža hitna medicinska pomoć, oni koji daju ili primaju organe, te osobe u stanju vagilne kome.

Predviđeno je da će se lica bez prihoda utvrđivati posredstvom evidencija Poreske uprave RS, kao i da će Fond zdravstvenog osiguranja utvrđivati postojanje osnova da se osoba osigura kao član porodice ili član domaćinstva, te voditi evidenciju ovih ljudi.

Izmjenama i dopunama ovog zakona uveden je i poseban rok zastarijevanja zahtjeva za potraživanje novčane naknade u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja od 3 godine od dana nastanka osnova za potraživanje. Do sada se primjenjivao opšti zastarni rok od 10 godina, po Zakonu o obligacijama.

(Srpskainfo)