eu

Državljani Bosne i Hercegovine koji su do sada slobodno putovali u sve šengenske zemlje (22 članice EU i četiri članice EFTA-e) bez potrebe za pribavljanjem bilo koje vrste dokumenata uskoro će biti podvrgnuti novim pravilima koja je uvela Evropska unija.

Naime, putnici koji iz BiH putuju u EU i zemlje šengena, uključujući Hrvatsku, moraće od 1. januara 2021. podnijeti zahtjev novom sistem registracije putnika (ETIAS), koji praktično online metodom izdaje dozvole za putovanja bez viza.

ETIAS, Evropski sistem za informacije i odobravanje putovanja, primjenjivaće se na sve svjetske zemlje koje trenutno putuju bez viza u evropsku zonu bez granica tokom svakog perioda godine, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

Glavna svrha njegovog uspostavljanja je pratiti posjetioce i dozvoliti ulazak samo onima koji ispunjavaju uvjete utvrđene sporazumima o bezviznim režimima s trećim zemljama.

Odobrenje će omogućiti putniku da putuje kroz šengenski prostor koji čine 22 članice EU, zatim Island, Norvešku, Lihtenštajn i Švicarsku. Uvjeti za ulazak i boravak u šengenskom području kao i dozvoljeni period boravka ili svrha ulaska ostaće nepromijenjeni, piše Sxhengen VisaInfo.com.

Kada ETIAS stupi na snagu, svaki putnik koji planira putovanje u bilo koju od šengenskih zemalja, moraće podnijeti zahtjev za autorizaciju. Šest prvih mjeseci bit će opcionalno, ali nakon toga ETIAS će biti obvezan.

Da bi dovršili procedure prijave, nosioci pasoša BiH moraju osigurati jaku sebi internetsku vezu i dovoljno sredstava za plaćanje naknade u iznosu od 7 eura, jer je cjelokupni postupak podnošenja zahtjeva onlajn.

Prijavni obrazac sadrži jednostavna pitanja kao puno ime i prezime podnositelja prijave, datum i mjesto rođenja, pol, podatke o pasošu i državljanstvo, valjanu adresu e-pošte i telefonski broj.

Pita se i o obrazovanju putnika, istoriji zaposlenja, informacijama o prošlim putovanjima u Evropu, medicinskim uslovima, kao i o kažnjavanju i drugim sigurnosnim podacima.

Odobrenje, primljeno e-poštom, trebalo bi biti isprintano i predstavljeno na ulazu u šengensku luku.

Prvi dobiveni ETIAS može se koristiti za putovanje u šengensko područje za tri godine od datuma njegovog izdavanja, a da se pri tome ne krši pravilo 90/180 dana boravka. Česti putnici iz Crne Gore će, primjerice, tada dobiti odobrenja za putovanja sa dužim rokom važenja, do 10 godina.

Novi sistem posebno će uticati na Bosance i Hercegovce koji putuju u Hrvatsku u susret članovima svojih porodica. Istim uslovom podliježu i srpski državljani i državljani Crne Gore.

ETIAS je trebao biti pokrenut početkom 2020., ali prošle je godine EU odlučila to odgoditi do početka 2021. kako bi se dovoljno vremena dalo agenciji EU-LISA u uspsotavljanju novog sistema.

(Klix)