turizam

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić ocijenila je da se povećao broj turista koji dolaze u Srpsku, koja ima mnogo prostora za razvoj banjskog turizma, jer mnogo termalnih izvora nije iskorišteno.

Gašićeva je napomenula da prošle godine registrovano više od 400.000 turista i više od 970.000 noćenja, zbog čega je neophodno povećati smještajne kapacitete.

“Tu ima dosta prostora i moraćemo raditi zajednički na privlačenju investitora, kako bi bili povećani turistički kapaciteti Srpske”, rekla je Gašićeva u intervjuu Srni.

Prema njenim riječima, Srpska ima veliki potencija za unapređenje razvoja banjskog turizma i neophodno je da se podstaknu ljudi, da se uzmu koncesije na termalne izvore i da se radi na razvoju.

“Laktaši su nedavno proglašeni turističkim mjestom, što znači da potencijal postoji i same lokalne zajednice mogu da razvijaju u smislu da potencijalnim investitorima ponude povoljnije uslove i privuku i domaće i strane investicije. Postoje mnoga mjesta u koja je potrebno dodatno ulaganje da bi dosegli nivo Banje Vrućice, koja je prepoznata na svjetskom nivou i postiže odlične rezultate”, naglasila je Gašićeva.

Kao pozitivan primjer istakla je i grad Trebinje, koje je, kako je naglasila, prepoznalo svoj potencijal i uspješno radi na razvoju tirističke ponude i turističkih potencijala.

Gašićeva smatra da treba raditi i na razvoju seoskog turizma, te je napomenula da su mnogi vidjeli u tome korist, pa im je i resorno ministarstvo na raspolaganju.

Ona je ukazala na značaj saradnje turističkih organizacija na lokalnim nivoima, koje treba da budu na raspolaganju ljudima koji žele da se bave ovom djelatnošću, a odlični rezultati mogu biti ostvareni u saradnji sa resornim ministarstvom.

Gašićeva je za ovu godinu najavila je izradu strategije razvoja turizma, jer postojeća ističe, kao i niz aktivnosti koje će biti usmjerene na razvoj i promociju domaćih proizvoda, što je od velikog značaja za ukupnu privredu Srpske.

“Pojačaćemo aktivnosti u tom slislu i očekujemo i zahtijevamo saradnju lokalnih zajednica koje imaju razvijene strategije. Radićemo na koordinaciji svih zahtjeva lokalnih zajednica da bismo došli do najbolje strategije za razvoj turizma na nivou Srpske”, rekla je Gašićeva.

Ona je dodala da slijedi i nastavak promocije turističkih potencijala i privlačenje stranih investitora u ovoj oblasti, koja iz godine u godinu bilježi rast.

Jedan od prioriteta u ovoj godini je, istakla je ministar trgovine i turizma, jeste i usvajanje zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti, kako bi ova oblast bila regulisana na najbolji način, prije svega zbog smanjenja sive ekonomije.

Ona je podsjetila da je resorno ministarstvo u 2019. godina imalo brojne projekte i aktivnosti koji su sprovođeni tokom cijele godine, a kao jedan od značajnijih je navela Zakon o trgovini.

“Usvojili smo značajnije izmjene, nije bilo nekih prevelikih zaokreta, ali smo se trudili da usklađujemo zakone sa potrebama društva i skakodnevnog života”, rekla je Gašićeva.

Objasnila je da su izvršene izmjene u oblasti špediterskih usluga, a odnose se na poboljšanje kvaliteta usluga, zatim uvedena je izričita zabrana prodaje alkoholnih pića, duvana i duvanskih proizvoda maloljetnim licima.

Među aktivnostima na koje se stavlja akcentar, kada je riječ o resoru trgovine, jeste kampanja “Naše je bolje”, kao i brojne konferencije na kojima se ukazivalo na značaj brendiranja domaćih proizvoda u smislu da sami proizvođači shvate šta to znači.

Gašićeva je navela da su u tom smislu zabilježeni pozitivni rezultati i da su brojni privrednici shvatili značaj brendiranja, te je nastavak tih aktivnosti najavila i u 2020. godini.

“Priličan značaj daje se i zaštiti potrošača i naša saradnja sa udruženjima potrošača je na visokom nivou. Postoje i određena grant sredstva koje Ministarstvo izdvaja ovim udruženjima u smislu finansiranja materijalnih troškova i projekata za organizovanje ovakve vrste sajmova, konferencija i sličnih djelatnosti”, rekla je Gašićeva.

Kao važan događaj u prošloj godini, Gašićeva je istakla sajam domaćih proizvoda u Bijeljini, čiji je cilj bio da posjetiocima, medijima i široj javnosti bude predstavljeno čime Srpska raspolaže da bi dali na značaju domaćih proizvoda.

Prema njenim riječima, zajedno treba raditi na razvijanju svijesti šta podrazumijeva korištenje domaćih proizvoda, razvoj privrede i zapošljavanje ljudi da bi ostali, a ne napuštali ove prostore.

Govoreći o turizmu, Gašićeva je podsjetila na brojne konferencije, promocije domaćih turističkih destinacija u saradnji sa Turističkom organizacijom Republike Srpske /TORS/, čije je učešće na raznim sajmovima u regionu i svijetu podržalo i resorno ministarstvo.

“Spot TORS-a osvojio je prvo mjesto na sajmu turizma u Madridu što je veoma zapažen rezultat, jer smo primijećeni i na svjetskom nivou. Spot sadrži prezentaciju svih naših turističkih destinacija što doprinosi i povećanju broja stranih turista i promociji naše turističke ponude u svijetu”, ocijenila je Gašićeva.

Ona je navela da je jedna od aktivnosti u prošloj godini bila i obuka za turističke vodiče, koja će biti nastavljena, jer, kako je istakla, Srpska ima velike turističke potencijale i treba da ih predstave obrazovani ljudi.

(Srna)