Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da djeca starija od 12 godina treba da nose zaštitne maske u borbi protiv virusa korona pod istim uslovima kao i odrasli ljudi.

“Djeca od 12 godina i više treba da nose masku kada se ne može garantovati distanca od jednog metra i kada je u tom području postoji raširena infekcija”, navodi se u zajedničkom dokumentu SZO i UNICEF-a

Kada je riječ o djeci između šest i 11 godina, ona treba da nose maske u zavisnosti od određene situacije i rizika, uključujući intenzitet transmisije u toj oblasti, da li dijete može da nosi masku, pristupa maskama i suprevizije odraslih.

Od djece uzrasta pet godina i manje ne treba tražiti da nose maske zbog bezbjednosti i interesa djeteta.

Prema provedenim istraživanjima, starija djeca potencijalno igraju veću ulogu u transmisiji virusa od mlađe djece, ali su potrebna dodatna istraživanja da bi se bolja shvatila uloga djece i adolescenata u prenosu virusa.

(Nezavisne)