BANJALUKA, 11. decembra  – “Zato svakodnevno slušamo i čitamo mnoga ogrešenja o norme srpskog standardnog jezika. Mediji negativno utiču, kvare jezik i jezički osjećaj svojih gledalaca, slušalaca, čitalaca”, kaže lingvista Milorad Telebak.

Milorad Telebak iz Banjaluke od raspada Jugoslavije do danas radi na očuvanju srpskog jezika i unapređenju jezičke kulture.

O jeziku piše jednostavno, svima razumljivo, čak i duhovito, po čemu je gotovo jedinstven među srpskim lingvistima. U Biblioteci grada Beograda nedavno je predstavio svoje tri knjige „Pravogovor“, „Kako se kaže“ i „Šta se krije iza etimologije“.

Da li se danas može govoriti o postojanju jezičke kulture?

– Jezička kultura postoji u svakom vremenu. Drugo je pitanje kakva je ona. Od sredine prošlog vijeka jezička kultura najšire javnosti bila je na visokom nivou. Srpskom (tada srpskohrvatskom) jeziku pridavan je odgovarajući značaj u nastavi na svim nivoima obrazovanja.

I sredstva informisanja su tome davala značajan doprinos. Jezik i stil štampe bili su primjereni čitaocima: rečenice kratke i jasne, riječi domaće, poznate, objavio je Kurir.

Danas, međutim, ništa od toga ne postoji. Jezik je napušten i zapušten i zato je jezička kultura pala na niske grane.

Ko je krivac za takvo stanje?

– Krivi su upravo oni koji su nekada bili zaslužni: škola, sredstva informisanja, pisci, govornici jezika. U posljednje tri decenije gramatika i pravopis uče se samo u osnovnoj školi.

U srednjim se predaje samo književnost, kao da je cilj škola da obrazuju književnike, i to nepismene književnike!

Kako ocjenjujete stanje u srpskim medijima?

– U medijima rade novinari koji su proizvod škole u kojoj se jezik niti uči, niti nauči. Zato svakodnevno slušamo i čitamo mnoga ogrešenja o norme srpskog standardnog jezika. Mediji negativno utiču, kvare jezik i jezički osjećaj svojih gledalaca, slušalaca, čitalaca.

Kome bi trebalo zabraniti da se pojavljuje na malim ekranima?

– Kao najuticajnija, televizija najviše kvari jezik. O artikulaciji, dikciji i jezičkoj kulturi ne vodi se računa prilikom angažovanja novinara, kojih ima čak i sa govornom manom! Za ekran je, dakle, potrebno mnogo više od zgodne plavuše!

Šta treba uraditi da se stanje popravi?

– Srpski jezik treba vratiti u škole kao glavni predmet. Mediji, naročito televizija, treba da se odgovorno odnose prema jeziku. Svi koji govore u mikrofon treba da pohađaju odgovarajuće kurseve jezika i govora. I narod treba da promijeni odnos prema svom jeziku. Ako ne sačuvamo svoj jezik i pismo, nećemo sačuvati ni sebe!