telegram

Iako bi se moglo reći da su telegrami naša daleka prošlost, a za nove generacije gotovo i nepoznanica, neki građani u našoj zemlji i dalje šalju telegrame. Šta je telegram značio prije rata, sjećaju se oni iskusniji, a šta znači danas, otkrivaju poštanski operateri.

Druge mogućnosti komunikacije putem tehnoloških pomagala i onlajn platformi u mnogome su umanjile nekadašnje sisteme razmjene informacija kakav je i telegram, govore iz BH Pošte.

Putem ove pošte u 2019. godini primljena su 9.282 telegrama u unutrašnjem te 554 telegrama u međunarodnom prometu. Kako govore, usluga slanja telegrama svake godine bilježi trend pada.

– Slanje telegrama i dalje živi kao način komunikacije. Fizičke i pravne osobe uglavnom ga koriste kada nešto čestitaju, zatim povodom državnih i drugih praznika te prilikom izjava saučešća. U tom smislu postoje i razne vrste vizuala telegrama koje su prilagođene prilikama u kojima se koriste – kazali su iz BH Pošte.

Prelazak na internet prostor

Međutim, zanimljivo je primijetiti kako telegram mnogo više koriste građani Republike Srpske. Šta više, u RS je primjetno i povećanje slanja telegrama kroz proteklu deceniju.

Naprimjer, građani RS su u 2019. poslali ukupno 147.834 telegrama, dok je taj broj u 2009. godini iznosio 36.124 telegrama.

Slično kao u Federaciji BiH, i među telegramima u RS prednjače saučešća te oni koji se šalju radi prijenosa sredstava.

-Telegram najviše koriste pojedinci. Povećanje broja poslatih telegrama u 2019. godini u Poštama Srpske evidentno je zbog povećanja prenosa novca fizičkih osoba koje to čine putem usluge telegrama – odgovorili su iz Pošta Srpske.

Telegrame u Hercegovini ranije je bilo moguće poslati pozivom na broj iz fiksne telefonske mreže, ali od 2019. godine HP Mostar uveo je mogućnost slanja veb telegrama.

– Korisnici od sada mogu preko veb servisa e-post shop poslati telegrame na jednostavan način bilo kada i od bilo kud. Za slanje web telegrama u BiH ili bilo koju drugu državu svijeta dovoljno je nekoliko klikova – govore nam iz HP Mostar.

Prosječan broj poslatih telegrama u Hrvatskoj pošti Mostar na godišnjem nivou je veći od 3.000. Stoga je HP Mostar omogućio korisnicima da putem interneta na brz način pošalju važne poruke.

– Povezali smo toplinu riječi s modernim tehnologijama jer klik na računaru ne znači da nam nije stalo, nego omogućava da brže pošaljemo svoje misli i osjećaje bližnjima. Telegrami saučešća do sada su bili najčešći izbor naših korisnika i slala ih je sredovječna populacija, ali uvođenjem usluge web telegram primijetili smo porast broja poslanih telegrama povodom čestitanja rođenja i diploma za čije slanje se odlučuje znatno mlađa populacija. Vjerujemo kako smo uvođenjem načina slanja telegrama preko veba i mladim ljudima koji svakodnevno koriste razne veb servise približili ovu tradicionalnu uslugu- ističu iz HP Mostar.

Cijena slanja telegrama slična je kod svih poštanskih operatera, a zavisi o broju prenesenih riječi, kao i o tome zahtijeva li korisnik posebne ili dodatne usluge.

– Naprimjer, trošak prenosa jednog telegrama s 20 riječi iznosio bi 3,50 KM – za primanje i isporuku telegrama 1,50 KM, plus prenos jedne riječi 0,10 KM – rekli su iz Pošta Srpske.

Ono što je prednost telegrama jeste što se uručuje isključivo u ruke primaocu. Ukoliko pošiljalac želi da njegov telegram bude uručen tačno određenog dana, pošta mu omogućava ovu uslugu, s tim da je maksimalan rok od prijema do uručenja 30 dana od dana predaje telegrama.

Telegram putem BH Pošte možete predati pozivom na broj 1202, na šalteru pošte ili putem e-shopa.

Na e-shopu dostupan je i luksuzni telegram koji je prigodan za čestitke povodom državnih i drugih praznika, proslava, radosnih događaja ili godišnjica, a koji košta 5 KM.

Mnoge zemlje ukinule telegram

Iako je komunikacija putem društvenih mreža već odavno zavladala našim životima, telegram je u više navrata zabilježio važne trenutke u istoriji. Jedan takav bio je posljednji poziv s Titanika ili obavijest o ulasku Amerike u Prvi svjetski rat.

Ipak, brojne zemlje ukinule su mogućnost slanja telegrama. Među prvima je to još prije deset godina učinila Velika Britanija u kojoj je telegram izumljen 1830. godine. Potom su to učinile i druge države kao što su SAD 2006. godine, Indija 2013. ili Belgija 2017. godine u kojoj se do prije 30 godina razmjenjivalo 1,5 miliona telegrama godišnje.

Kakav je utjecaj interneta danas, takav je bio uticaj telegrama kroz istoriju. Ali, i pored umanjene popularnosti telegrama, prije sedam godina na tržište je izašla aplikacija Telegram po uzoru na nekadašnjeg prethodnika.

Jasno je da je telegram ustupio mjesto novim vidovima komunikacije i u Bosni i Hercegovini, ali čini se kako će se još zadržati među malim brojem naših građana, naročito uz olakšano slanje ovakvih poruka putem interneta.

(Srpskainfo)