BANJALUKA, 03. decembra  –  Odbornici Skupštine grada Banjaluka usvojili su juče odluku o opštim uslovima za isporuku toplotne energije, kojom su utvrđeni uslovi i način distribucije toplotne energije, kao i upravljanje distributivnim sistemom.

Odlukom se uređuju i prava i obaveze proizvođača i distributera toplotne energije, kao i prava i obaveze kupca, te se propisuju drugi uslovi kojima se obezbjeđuje redovno i sigurno snabdijevanje kupca toplotnom energijom.

„Svrha odluke je da se sistem zaštiti, ali i da sistem mora da garantuje pružanje usluga na kvalitetnijem nivou građanima koji koriste usluge tog sistema”, rekao je gradonačelnik Banjaluke Slobodan Gavranović.

On je novinarima u pauzi sjednice Skupštine grada rekao da će „Toplana” utvrditi tarifni sistem za obračun isporučene toplotne energije, koji će predložiti gradskoj skupštini na verifikovanje, objavila je SRNA.

„Tada ćemo znati da li će biti povećanja cijene i o tome će odlučivati Skupština grada”, rekao je Gavranović i naglasio da se cijena grijanja ne može promijeniti bez saglasnosti Skupštine grada.

Osvrćući se na mogućnost ulaska komunalne policije u stan i kontrole distributivnog priključka, Gavranović je rekao da komunalna policija kontrole vrši iskuljučivo na osnovu zakonskih ovlaštenja.

Direktor „Toplane” Mićo Milovanović rekao je novinarima da se odlukom o opštim uslovima za isporuku toplotne energije implementira savremeni sistem obračuna toplotne energije.

“Fiksni dio sadrži troškove neophodne za održavanje sistema u životu, a varijabilni se odnosi na troškove kojima se pokriva trošak energenta, trošak električne energije za proizvodnju toplotne energije i trošak vode. Građani sigurno neće ništa dodatno plaćati, jer to može odlučiti samo Skupština grada svojom odlukom”, istakao je Milovanović.

Novi sistem obračuna toplotne energije nije prihvatljiv za opoziciju u Skupštini grada. Tako odbornik PDP-a Zoran Talić kaže da se njime stvara jasan okvir za buduće poskupljene cijene grijanja u Banjaluci, dok je odbornik SDS-a Đorđe Umićević „Toplanu” poredio sa „Titanikom”, ističući da ova odluka ne rješava ništa.

“Tražili smo da uz ovu odluku bude priložena i odluka o tarifnom sistemu, jer mi smatramo da će uvođenjem fiksnih troškova u narednom periodu sigurno doći do poskupljenja grijanja”, kazao je Zoran Talić, odbornik PDP-a.

Posljednjih dana u javnosti dosta polemike je izazvala Odluka o opštim uslovima za isporuku toplotne energije po kojoj oni građani koji su otkazali usluge “Toplane”, navodno, treba da plaćaju za dio grijanja putem cijevi koje im prolaze kroz stanove. Tu odluku juče je usvojila Skupština grada, a kako je kazao Slobodan Gavranović, gradonačelnik Banjaluke, Banjalučani koji su otkazali usluge “Toplane” i promijenili način zagrijavanja prostorija neće morati plaćati nikakvu nadoknadu ili paušal za toplotnu energiju.