brak

BANJA LUKA, 30. novembra – Od početka godine do 31. oktobra u gradu je zaključeno 898 brakova, što je u prosjeku oko 90 brakova mjesečno.

Mladenci za najljepši dan u životu najčešće biraju subotu, te se tog dana u prosjeku obavi više od 20 vjenčanja, a upola manje brakova se zaključi nedjeljom.

Sanja Pavlović, načelnica Odjeljenja za opštu upravu, kaže da najveći broj vjenčanja u Muzeju savremene umjetnosti RS zaključuje subotom i nedjeljom.

“Subotom se u prosjeku zaključi više od 20 vjenčanja, a nedjeljom je taj broj upola manji i kreće se oko 10. Nedjeljom nekad bude tek tri ili četiri vjenčanja, a nekad 15. Tako su u posljednjih 10 mjeseci ove godine 184 braka zaključena nedjeljom”, rekla je Pavlovićeva.

Dodaje da su od 1. januara 2017. godine pa do 31. oktobra ove godine zaključena ukupno 2.902 braka.

“Prošle godine je obavljeno 1.011 vjenčanja, a 2017. taj broj je bio 993”, kazala je Pavlovićeva.

Dodaje da otkako je uvedena mogućnost sklapanja brakova u Atrijumu Gradske uprave krajem jula ove godine, do sada su se mladenci na to odlučili 43 puta.

“Mislim da smo izašli u susret mladencima, te u Atrijumu Gradske uprave nekad zna biti tri ili četiri vjenčanja dnevno”, objasnila je Pavlovićeva.

Ističe da mladenci na ludi kamen mogu stati i u 15 mjesnih kancelarija u kojima se vjenčanja zaključuju svakim radnim danom, kao i subotom i nedjeljom.

“Ako mladenci zaključuju brak u restoranu koji pripada mjesnoj zajednici u kojoj imamo kancelariju, njih vjenčava mjesna kancelarija”, rekla je Pavlovićeva.

Ističe da je izuzetak ako mladenci zahtijevaju da matičar napusti službeni prostor gdje se obavljaju vjenčanja.

“Zaključenja braka izvan službenih za to određenih prostora, kao što je zaključenje braka u svadbenim salonima i drugim ugostiteljskim objektima, smatraju se posebnom uslugom za koju se, u skladu s Odlukom o posebnim uslugama i naknadama za poslove iz oblasti opšte uprave, u budžet grada uplaćuje naknada u iznosu od 200 KM”, objasnila je Pavlovićeva.

(Nezavisne)