BANJALUKA, 04. aprila – Grafička rješenja sa Javnog konkursa „Grb Grada Banja Luka“ su javnom uvidu od četvrtka, 3. aprila, u Velikom izložbenom salonu Kulturnog centra Banski dvor.

Komisija je kao najbolji ocjenila rad autora Draška Bošnjaka. Ovaj prijedlog Komisije, koji je gradonačelnik Banje Luke, Slobodan Gavranović, prihvatio i koji je razmatran i usvojen u okviru Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Banja Luka, na sjednici Skupštine Grada, održanoj 20. marta ove godine, trenutno je na javnoj raspravi.

Do 7. aprila, zainteresovani mogu da pogledaju Nacrt na zvaničnoj internet stranici Grada, te da upute svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na adresu Službe za poslove Skupštine Grada i gradonačelnika (Grad Banja Luka, Trg srpskih vladara broj 1) ili elektronskom poštom na adresu: strucnaslsg@banjaluka.rs.ba.


Novum
Novum
Novum
Novum