budzet

BANJA LUKA, 08. oktobra – Grad Banjaluka će u iduću, 2020. godinu ući sa budžetom od oko 134 miliona KM, iz kojeg će biti finansirani brojni projekti javne infrastrukture i veliki projekti, poput novih mostova u Docu i Toplicama, kao i nastavak velikog projekta vodosnabdijavanja, rekla je načelnica Odjeljenja za finanasije Božana Šljivar.

Prema njenim riječima, budžetom za iduću godinu biće planirana sredstva za više značajnih kapitalnih projekata. To su, između ostalih, ulaganja u: nastavak izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže, izgradnju vrtića i sportskih objekata, ambulante u Dragočaju, proširenje Poslovne zone „Ramići“, izgradnju mosta u Srpskim Toplicama, početak izgradnje novog mosta u Docu, nastavak izgradnje puta u Šargovcu, izgradnju „Paralele“ preko Ekonomije do spoja sa Sanskom ulicom na Laušu, i mnoge druge javne projekte.

budzet 2

– Ove godine, sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj potpisali smo ugovor o kreditnom zaduženju za finansiranje izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže, u iznosu od 7,82 miliona KM. U toku su pregovori za dodatnih 12 miliona KM sa istom namjenom – rješavanje pitanja vodosnabdijevanja i izgradnje kanalizacione mreže na teritoriji grada. Ukoliko se odlučimo na taj korak i dođe do realizacije novog aranžmana, budžet će biti proširen sa tim iznos kreditnog zaduženja – kazala je ona.

Govoreći o budžetskim trendovima, ona je naglasila da je Banjaluka u prethodne dvije godine ostvarila najbolje finansijske rezultate, posmatrano u posljednjih nekoliko godina.

budzet 3

– U 2017. ostvaren je suficit gradskog budžeta u iznosu od 9,1 miliona KM, a u prošloj godini isti je iznosio 8,1 milion KM. Takođe, finansijski pokazatelji za prvih devet mjeseci ove godine ukazuju na nastavak ovog trenda, pošto je, takođe, ostvaren pozitivan finansijski rezultat i suficit planiranog budžeta. Prisutan je kontinuiran rast poreskih i neporeskih prihoda, te su oni, u 2018. godini porasli za 2,2 miliona KM u odnosu na 2017. godinu – navela je načelnica Odjeljenja za finansije.

budzet 4

Sumirajući pripremu budžeta Grada za narednu, 2020. godinu, načelnica Šljivar ističe da se i u narednoj godini očekuje nastavak rasta poreskih i neporeskih prihoda te prve projekcije govore da se može očekivati njihov rast od oko 1,5 do 2 odsto u odnosu na 2019. godinu.

Na to nas upućuje, istakla je, i ostvarenje poreskih i neporeskih prihoda u dosadašnjem dijelu 2019. godine, koje je za nekoliko procenata veće u odnosu na realizaciju u istom periodu 2018. godine.

(Srpskainfo)