ukc

BANJA LUKA, 16. januara – Načelnik Klinike za ortopediju i traumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Republike Srpske Nikola Bojić rekao je da je ova klinika nivo komlikacija nakon operacija svela ispod svjetskih standarda, te da ne zaostaje za svjetskom ortopedijom.

Bojić je istakao da stručna posjeta UKC-u priznatog svjetskog i evropskog stručnjaka iz Slovenije i predsjednika Evropskog udruženja za koštano-zglobne infekcije Riharda Trepšea govori da ova klinika ne miruje, već nastavlja dug put od prije 20 i više godina, a to je kontinuirano usavršavanje ljudi koji rade na Klinici i nabavka opreme.

“Trenutna situacija na ovoj klinici najbolja je u posljednjih 25 godina, od kada sam u UKC-u jer imamo opremu koja nas može samo natjerati da radimo još više i bolje. Radimo na jednoj dosta rijetkoj patologiji, infekciji i problemima sa endoprotezama kuka i koljena koja je samo jedan u nizu događaja koji će se desiti u narednom periodu”, pojasnio je Bojić.

Priznati svjetski i evropski stručnjak iz Slovenije i predsjednik Evropskog udruženja za koštano-zglobne infekcije Rihard Trepše rekao je da je u UKC izveo zahtjevnu operaciju revizije proteze koljena nakon infekcije, ali je ona dobro prošla, bez ikakvih komplikacija.

On je dodao da su u ortopediji najveći problem komlikacije, te da je prioritet da se one spriječe, ako je to ikako moguće, i da se stekne znanje da se liječe ukoliko do njih dođe.

“Komlikacije zavise od umjetnog zgloba, te su one kod koljena najčešće infekcije, a u kuku odvajanje proteze od kosti. Do infekcije najčešće dolazi iz kože pacijenta”, pojasnio je Trepše.

Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić rekao je da UKC ima jedan od najboljih zdravstvenih objekata u regionu rađen po svjetskim standardima i najbolju opremu iz oblasti ortopedije.

“Radimo na edukaciji kadra, iako i sada imamo dobre stručnjake iz ortopedije i traumatologije”, dodao je Đajić.

Đajić je ocijenio da je posjeta Trepšea značajna za razvoj UKC-a jer je riječ o jednom od najboljih stručnjaka iz ove oblasti.

“On je ovdje uradio operaciju i edukovao naš kadar”, naglasio je Đajić.

Trepše će održati i predavanje o temi “Usvajanje savremenih protokola za dijagnostiku i tretman koštano-zglobnih infekcija” za sve ljekare, specijaliste i specijalizante iz ove oblasti.

(Srna)