most

BANJA LUKA, 27. februara – U okviru gradnje novog mosta u Srpskim Toplicama, juče je počelo betoniranje potpornih zidova na lijevoj obali Vrbasa.

U dosadašnjem toku radova, izgrađeni su pristupni putevi do vode na obje strane obale i počele su pripreme za gradnju temelja za buduće stubove mosta.

S obzirom na intenzitet radova i radne mašine koje rade na obje strane Vrbasa, apeluje se na vozače da obrate posebnu pažnju prilikom prolaska ovog gradilišta.

-Radovi se izvode i na lijevoj i desnoj obali Vrbasa s toga apelujemo na vozače da budu pažljivi jer je na gradilištu veći broj kamiona i radnih mašina- naglašavaju u Odjeljenju.

Gradnja novog mosta raspona od 65 i širine 11 metara počela je 12. februara. Pored dvije saobraćajne trake po tri i po metra, biće izgrađene i pješačke staze širine po dva metra. Značajni radovi se odnose na pristupne saobraćajnice, proširenje ulazno-izlaznih traka na magistralnom putu, te uređenje obaloutvrde.

Projektom je predviđeno da most bude građen sistemom konzolne gradnje od čelika i betona kao spregnuta konstrukcija. Na ovaj način gradnje projektanti su se odlučili zbog konfiguracije terena i izuzetno uskog prostora na kojem se nalazi gradilište.

Novi most primarano će biti namijenjen za teretni saobraćaj, s obzirom na to da će preko njega cirkulisati teretni saobraćaj u pravcu Istočnog tranzita.

 (Banjaluka.net)