vrtic

BANJA LUKA, 08. avgusta – Prenamjena bivših prostorija Gradske razvojne agencije na Starčevici u vrtić konačno može da počne, nakon što je, poslije više neuspješnih tendera, izabran izvođač radova za rekonstrukciju ovog objekta, saopšteno je iz Gradske uprave.

Realizacijom ovog projekta, vrijednog 190.000 KM, predškolsko obrazovanje moći će da pohađa još 60 mališana.

Kako su naveli iz resornog Odjeljenja za komunalne poslove, radi se poslovnom prostoru u vla­sniš­tvu gra­da u Uli­ci Prve kra­ji­ške bri­ga­de na­ro­dne od­bra­ne 1, ko­ji je do­ne­da­vno ko­ris­ti­la Grad­ska ra­zvoj­na agen­ci­ja.

-Re­kon­stru­kci­ja ovog prosto­ra na Star­če­vi­ci trebalo je da počne prošle godine, ali je prolongirana zbog neuspješnih ten­dera za izbor fir­me ko­ja bi bi­la za­du­že­na za taj po­sao. Ovih dana, uspješno je okončan postupak javne nabavke i za izvođača izabrano je preduzeće „Tekton“ – zaključili su iz resornog odjeljenja, međutim nije saopšteno kada bi vrtić trebao biti i otvoren.

Novi vrtić se gradi i u Lazarevu, koji bi bi trebalo da primi 170 mališana sa ovog područja, a u toku je i tender za izbor izvođača radova za vrtić na Petrićevcu.

(Srpskainfo)