BANJALUKA, 06. februara – Javni konkurs za utvrđivanje statusa udruženja od interesa za grad Banjaluka biće raspisan ovog mjeseca.

Udruženje može steći ovaj status ako je njegovo djelovanje namijenjeno zadovoljavanju potreba građana u oblastima socijalne i boračko-invalidske zaštite, zdravstva, nauke, kulture, zaštite životne sredine, ljudskih i prava manjina, vjerskih sloboda i drugih oblasti od interesa za lokalnu zajednicu.

Trenutno 47 udruženja građana/nevladinih organizacija ima status udruženja od interesa za grad, koji im je dodijeljen 2011.

Odlukom o kriterijumima, uslovima i načinu utvrđivanja statusa udruženja od interesa za grad, koja je usvojena na sjednici Skupštine grada, predviđeno je da će dobijeni status, umjesto dosadašnje tri, važiti dvije godine, objavila je SRNA.

Prema ovoj odluci, udruženja koja dobiju ovaj status mogu ostvariti podršku u sufinansiranju aktivnosti utvrđenih godišnjim programom rada, kao i pomoć u obezbjeđivanju drugih materijalnih uslova za rad i aktivnosti.